CAD konverterare online

Välj filer eller dra och släpp dem här.
Bara du har tillgång till dina filer.
Alla filer kommer att raderas efter en timme.

Stödda format

🔸 Filformat 🔸 Fullständiga namn 🔸 Filkonvertering
dgn DGN (DesiGN) DGN konverterare
dwf Design Web Format File DWF konverterare
dwg DWG - CAD Drawing DWG konverterare
dxf DXF - Drawing Interchange Format DXF konverterare
scad OpenSCAD Script SCAD konverterare