Audio konverterare online

Välj filer eller dra och släpp dem här.
Bara du har tillgång till dina filer.
Alla filer kommer att raderas efter en timme.

Stödda format

🔸 Filformat 🔸 Fullständiga namn 🔸 Filkonvertering
aac AAC - Advanced Audio Coding AAC konverterare
aax AAX - Audible Enhanced Audio AAX konverterare
ac3 Audio Coding 3 AC3 konverterare
adts Audio Data Transport Stream (ADTS) ADTS konverterare
aif AIF, Audio Interchange File Format AIF konverterare
aifc Audio Interchange File Format Compressed AIFC konverterare
aiff AIFF - Audio Interchange File Format AIFF konverterare
amr AMR - Adaptive Multi-Rate AMR konverterare
ape Monkeys Audio APE konverterare
au Sun Microsystems AU files AU konverterare
aup Audacity project AUP konverterare
caf Core Audio Format CAF konverterare
cda CD Audio track CDA konverterare
cdda Compact Disc Digital Audio (raw audio) CDDA konverterare
cue Cue sheet description CUE konverterare
cvs Continuous Variable Slope sound CVS konverterare
dss Digital Speech Standard File DSS konverterare
dts Digital Theater Systems DTS konverterare
flac FLAC - Free Lossless Audio Codec FLAC konverterare
gsm GSM, Global System for Mobile Audio File GSM konverterare
m4a M4A - Audio-only MPEG-4 M4A konverterare
m4b MPEG-4 Audio Layer Bookmarkable File M4B konverterare
m4p Apple iTunes Music Store audio M4P konverterare
m4r M4R - MPEG 4 Ringtones Audio M4R konverterare
mid Musical Instrument Digital Interface (MID) MID konverterare
midi Musical Instrument Digital Interface (MIDI) MIDI konverterare
mp2 MPEG Layer II Compressed Audio File MP2 konverterare
mp3 MP3 - MPEG-1 or MPEG-2 Audio Layer III MP3 konverterare
oga Ogg Audio Only File OGA konverterare
ogg OGG - Ogg Vorbis OGG konverterare
opus OPUS - Opus Audio Format OPUS konverterare
pvf Portable Voice Format PVF konverterare
ra Real Audio File RA konverterare
sd2 Sound Designer 2 audio data SD2 konverterare
sf2 SoundFont SF2 konverterare
sfark sfArk Compressed SoundFont SFARK konverterare
shn Shorten SHN konverterare
smp SampleVision Audio SMP konverterare
snd MS-DOS early ’90s .SND files SND konverterare
sph NIST SPHERE Audio File SPH konverterare
spx Speex SPX konverterare
tta True Audio TTA konverterare
voc Sound Blaster VOC files VOC konverterare
vox ADPCM Dialogic sound data VOX konverterare
wav WAV - Waveform Audio File Format WAV konverterare
weba WebA Audio File WEBA konverterare
wma WMA - Windows Media Audio WMA konverterare
wpl Microsoft Windows Media Player playlist WPL konverterare
wv WavPack lossless audio compression WV konverterare
xa Maxis XA files XA konverterare