Chuyển đổi CAD trực tuyến

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực tải lên

Các định dạng được hỗ trợ

Tên Họ và tên Chuyển đổi tập tin
dgn DGN (DesiGN) Chuyển đổi DGN
dwf Design Web Format File Chuyển đổi DWF
dwg DWG - CAD Drawing Chuyển đổi DWG
dxf DXF - Drawing Interchange Format Chuyển đổi DXF