Chuyển đổi CAD trực tuyến

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo và thả chúng vào khu vực tải lên.
Các tệp của bạn được bảo vệ an toàn và chỉ có sẵn cho bạn.
Tất cả các tệp sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 1 giờ.

Các định dạng được hỗ trợ

Tên Họ và tên Chuyển đổi tập tin
dgn DGN (DesiGN) Chuyển đổi DGN
dwf Design Web Format File Chuyển đổi DWF
dwg DWG - CAD Drawing Chuyển đổi DWG
dxf DXF - Drawing Interchange Format Chuyển đổi DXF
scad OpenSCAD Script Chuyển đổi SCAD