แปลง CAD ออนไลน์

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

รูปแบบที่รองรับ

ชื่อ ชื่อเต็ม การแปลงไฟล์
dgn DGN (DesiGN) แปลง DGN
dwf Design Web Format File แปลง DWF
dwg DWG - CAD Drawing แปลง DWG
dxf DXF - Drawing Interchange Format แปลง DXF