Dokument konverterare online

Välj filer för konvertering eller dra och släpp dem till uppladdningsområdet

Stödda format

Namn Fullständiga namn Filkonvertering
abw AbiWord ABW konverterare
bin BIN, Generic Binary File BIN konverterare
cdt CorelDraw Template CDT konverterare
chm CHM - Microsoft Compiled HTML Help CHM konverterare
csv CSV - Comma-Separated Values CSV konverterare
dbf Database File DBF konverterare
doc DOC - Microsoft Word Binary File Format DOC konverterare
docm DOCM, Word Open XML Macro-Enabled Document DOCM konverterare
docx DOCX - Office Open XML Document DOCX konverterare
dot DOT, Microsoft Word Document Template File DOT konverterare
dotx DOTX, Word Open XML Document Template DOTX konverterare
eml EML - EMail Message EML konverterare
exp Export File EXP konverterare
gdb GDB (GEO Data Base) GDB konverterare
geojson GeoJSON GEOJSON konverterare
geotiff GeoTIFF GEOTIFF konverterare
gps GPS Format GPS konverterare
gpx GPS Exchange Format GPX konverterare
grib GRIB (GRIdded Binary) GRIB konverterare
htm HTM, Hypertext Markup Language File HTM konverterare
html HTML - Hypertext Markup Language HTML konverterare
hwp HWP, Hanword Document HWP konverterare
json JavaScript Object Notation JSON konverterare
key KEY - Apple Keynote File KEY konverterare
kml Keyhole Markup Language KML konverterare
kmz Keyhole Markup Language zipped KMZ konverterare
md MD, Markdown Documentation File MD konverterare
msg MSG - Microsoft Outlook Email Format MSG konverterare
netcdf NetCDF (Network Common Data Form) NETCDF konverterare
nmea NMEA GPS data NMEA konverterare
numbers NUMBERS - Apple Numbers file NUMBERS konverterare
odg OpenDocument Drawing ODG konverterare
odp ODP - OpenDocument Presentation ODP konverterare
ods ODS - OpenDocument Spreadsheet ODS konverterare
odt ODT - OpenDocument Text ODT konverterare
ots OpenDocument Spreadsheet Template OTS konverterare
ott OpenDocument Text Template OTT konverterare
oxps OXPS - Open XML Paper Specification OXPS konverterare
pages PAGES - Apple Pages File PAGES konverterare
pdf PDF - Portable Document Format PDF konverterare
pes PES Brother Embroidery Format PES konverterare
potm PowerPoint Macro-Enabled Template POTM konverterare
potx Microsoft PowerPoint Template POTX konverterare
pps Microsoft PowerPoint PPS konverterare
ppsm PowerPoint Macro-Enabled Slideshow PPSM konverterare
ppsx PowerPoint Open XML Slide Show PPSX konverterare
ppt PPT - Microsoft PowerPoint Binary File Format PPT konverterare
pptm PPTM, PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation PPTM konverterare
pptx PPTX - Office Open XML Presentation PPTX konverterare
psb PhotoShop Big PSB konverterare
pub Microsoft Publisher document PUB konverterare
rst reStructuredText RST konverterare
rtf RTF - Rich Text Format RTF konverterare
sdc OpenOffice Spreadsheet SDC konverterare
sdw OpenOffice Text Document SDW konverterare
shp Shapefile format SHP konverterare
sqlite SQLite database SQLITE konverterare
stw StarOffice Document Template STW konverterare
sxc StarOffice Calc Spreadsheet SXC konverterare
sxw OpenOffice Writer document SXW konverterare
tab MapInfo TAB format TAB konverterare
tex TEX, LaTeX Source Document TEX konverterare
tsv Tab Separated Values TSV konverterare
txt TXT - Raw text file TXT konverterare
website Website WEBSITE konverterare
wk1 Lotus 1-2-3 spreadsheet WK1 konverterare
wks Microsoft Works Spreadsheet WKS konverterare
wkt Well-known text (WKT) WKT konverterare
wpd WordPerfect Document WPD konverterare
wps WPS - WPS Office WPS konverterare
xls XLS - Microsoft Excel Binary File Format XLS konverterare
xlsm XLSM, Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet XLSM konverterare
xlsx XLSX - Office Open XML Document XLSX konverterare
xlt Microsoft Excel Workbook Template XLT konverterare
xml XML - Extensible Markup Language XML konverterare
xmp Adobe Extensible Metadata Platform data XMP konverterare
xps XPS - XML Paper Specification XPS konverterare
yaml YAML Ain't Markup Language YAML konverterare