Font konverterare online

Välj filer eller dra och släpp dem här.
Bara du har tillgång till dina filer.
Alla filer kommer att raderas efter en timme.

Stödda format

🔸 Filformat 🔸 Fullständiga namn 🔸 Filkonvertering
dfont Mac dfont DFONT konverterare
eot EOT - Embedded OpenType EOT konverterare
otf OTF, OpenType Font OTF konverterare
pfa PostScript type 1 font PFA konverterare
pfb PostScript Type 1 (Binary) PFB konverterare
sfd Spline Font Database SFD konverterare
ttc TrueType Font collection TTC konverterare
ttf TTF - TrueType font file TTF konverterare
woff Web Open Font Format WOFF konverterare
woff2 Web Open Font Format 2.0 package WOFF2 konverterare