AVI konverterare online

Välj filer för konvertering eller dra och släpp dem till uppladdningsområdet

Information om AVI-filformat

Namn AVI
Fullständiga namn AVI - Microsoft Audio/Visual Interleaved
Filtillägg .avi
MIME-typ video/vnd.avi, video/avi, video/msvideo, video/x-msvideo
Utvecklad av Microsoft
Typ av format
Beskrivning Audio Video Interleaved (även Audio Video Interleave), mer känd som initialer AVI, är en multimedia container format introducerades av Microsoft i november 1992 som en del av sin Video för Windows. AVI-filer kan innehålla både ljud och videodata i en fil behållare som tillåter synkron audio-med-videouppspelning.
Tekniska detaljer AVI är ett derivat av Resource Interchange File Format (RIFF), som delar information en fil i block, eller "bitar". Varje "bit" identifieras av en FourCC tag. En AVI-fil tar formen av en enda bit i en RIFF formaterad fil, som sedan delas upp i två obligatoriska "bitar" och en valfri "bit".
Tillhörande program Windows Media Player, Windows Movie Maker, Avidemux, AviSynth, Adobe After Effects, Media Player Classic, VLC.
Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Interleave