Μορφές αρχείων

Υποστηριζόμενες μορφές

🔸 Μορφή αρχείου 🔸 Πλήρες όνομα 🔸 Μετατροπέας
123dx 123D Design Model File Μετατροπή από 123DX
3dm Rhino 3D Model Μετατροπή από 3DM
3ds Autodesk 3D Studio Max Μετατροπή από 3DS
3g2 3rd Generation Partnership Project 2 Μετατροπή από 3G2
3gp 3GP - Third Generation Partnership Project Μετατροπή από 3GP
3gpp 3GPP Multimedia File Μετατροπή από 3GPP
3mf 3D Manufacturing Format Μετατροπή από 3MF
7z 7Z - 7z Archive Μετατροπή από 7Z
aac AAC - Advanced Audio Coding Μετατροπή από AAC
aaf Advanced Authoring Format Μετατροπή από AAF
aax AAX - Audible Enhanced Audio Μετατροπή από AAX
abw AbiWord Μετατροπή από ABW
ac3 Audio Coding 3 Μετατροπή από AC3
accdb Access 2007 Database Μετατροπή από ACCDB
ace WinAce Compressed File Μετατροπή από ACE
acsm Adobe Content Server Message Μετατροπή από ACSM
adts Audio Data Transport Stream (ADTS) Μετατροπή από ADTS
ai AI - Adobe Illustrator Artwork Μετατροπή από AI
aif AIF, Audio Interchange File Format Μετατροπή από AIF
aifc Audio Interchange File Format Compressed Μετατροπή από AIFC
aiff AIFF - Audio Interchange File Format Μετατροπή από AIFF
amr AMR - Adaptive Multi-Rate Μετατροπή από AMR
amv AMV video Μετατροπή από AMV
ape Monkeys Audio Μετατροπή από APE
arw Sony Alpha Raw Μετατροπή από ARW
asf ASF - Advanced Systems Format Μετατροπή από ASF
au Sun Microsystems AU files Μετατροπή από AU
aup Audacity project Μετατροπή από AUP
av1 AOMedia Video 1 Μετατροπή από AV1
avchd AVCHD - Advanced Video Coding High Definition Μετατροπή από AVCHD
avi AVI - Microsoft Audio/Visual Interleaved Μετατροπή από AVI
azw AZW - Kindle Format 8 Μετατροπή από AZW
azw3 Amazon KF8 eBook File Μετατροπή από AZW3
azw4 AZW4 Amazon Print Replica eBook Μετατροπή από AZW4
b3d Blitz3D Model Μετατροπή από B3D
bin BIN, Generic Binary File Μετατροπή από BIN
blend Blender 3D data file Μετατροπή από BLEND
bmp BMP - Microsoft Windows bitmap Μετατροπή από BMP
bsp Quake Engine Game Map File Μετατροπή από BSP
bvh Biovision Hierarchy Μετατροπή από BVH
bz2 bzip2 Μετατροπή από BZ2
c4d Cinema 4D Μετατροπή από C4D
cab Cabinet File Μετατροπή από CAB
caf Core Audio Format Μετατροπή από CAF
cbc Comic Book Collection Μετατροπή από CBC
cbr Comic Book RARE File Μετατροπή από CBR
cbz CBZ - Comic Book Archive Μετατροπή από CBZ
cda CD Audio track Μετατροπή από CDA
cdda Compact Disc Digital Audio (raw audio) Μετατροπή από CDDA
cdr CDR - CorelDraw File Format Μετατροπή από CDR
cdt CorelDraw Template Μετατροπή από CDT
cgm Computer Graphics Metafile Μετατροπή από CGM
chm CHM - Microsoft Compiled HTML Help Μετατροπή από CHM
cia Nintendo 3DS CTR importable archive Μετατροπή από CIA
cr2 Canon RAW version 2 Μετατροπή από CR2
crw Canon RAW CIFF Image File Μετατροπή από CRW
csv CSV - Comma-Separated Values Μετατροπή από CSV
ctm OpenCTM Data File Μετατροπή από CTM
cue Cue sheet description Μετατροπή από CUE
cur CUR - Microsoft Cursor Icon Μετατροπή από CUR
cvs Continuous Variable Slope sound Μετατροπή από CVS
dae COLLADA (COLLAborative Design Activity) Μετατροπή από DAE
dat DAT formats Μετατροπή από DAT
dav DVR365 encrypted video recording Μετατροπή από DAV
db DB - SQLite Database File Format Μετατροπή από DB
dbf Database File Μετατροπή από DBF
dcm DCM, Digital Imaging and Communications in Medicine Image File Μετατροπή από DCM
dds DDS - Microsoft Direct Draw Surface Μετατροπή από DDS
deb Debian Software Package Μετατροπή από DEB
dem USGS DEM Μετατροπή από DEM
dff DFF RenderWare Model File Μετατροπή από DFF
dfont Mac dfont Μετατροπή από DFONT
dgn DGN (DesiGN) Μετατροπή από DGN
divx Digital Video Express Encoded Movie Files Μετατροπή από DIVX
djvu DJVU - DJVU Ebook Format Μετατροπή από DJVU
dmg DMG, Mac OS X Disk Image Μετατροπή από DMG
dng DNG - Digital Negative Μετατροπή από DNG
doc DOC - Microsoft Word Binary File Format Μετατροπή από DOC
docm DOCM, Word Open XML Macro-Enabled Document Μετατροπή από DOCM
docx DOCX - Office Open XML Document Μετατροπή από DOCX
dot DOT, Microsoft Word Document Template File Μετατροπή από DOT
dotx DOTX, Word Open XML Document Template Μετατροπή από DOTX
dpx Digital Picture Exchange Μετατροπή από DPX
dss Digital Speech Standard File Μετατροπή από DSS
dst Design format (Tajima) Μετατροπή από DST
dts Digital Theater Systems Μετατροπή από DTS
dv Digital Video Μετατροπή από DV
dvr Microsoft Digital Video Recording Μετατροπή από DVR
dwf Design Web Format File Μετατροπή από DWF
dwg DWG - CAD Drawing Μετατροπή από DWG
dxf DXF - Drawing Interchange Format Μετατροπή από DXF
ecw Enhanced Compression Wavelet Μετατροπή από ECW
emf EMF - Microsoft Enhanced Metafile (32-bit) Μετατροπή από EMF
eml EML - EMail Message Μετατροπή από EML
emz Windows Compressed Enhanced Metafile Μετατροπή από EMZ
eot EOT - Embedded OpenType Μετατροπή από EOT
eps EPS - Adobe Encapsulated PostScript Μετατροπή από EPS
epub EPUB - Electronic Publication Μετατροπή από EPUB
exp Export File Μετατροπή από EXP
exr EXR, OpenEXR Image Μετατροπή από EXR
f3d Fusion 3D Design Μετατροπή από F3D
f4v Flash MP4 video Μετατροπή από F4V
fax Group 3 FAX Μετατροπή από FAX
fb2 FB2 - FictionBook Μετατροπή από FB2
fbx Filmbox Μετατροπή από FBX
fbz FBZ - FictionBookZip Μετατροπή από FBZ
fig XFig file format Μετατροπή από FIG
fit Garmin Activity File Μετατροπή από FIT
flac FLAC - Free Lossless Audio Codec Μετατροπή από FLAC
flv FLV - Flash Video Μετατροπή από FLV
gaeb Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen Μετατροπή από GAEB
gcode G-Code 3D Printer File Μετατροπή από GCODE
gdb GDB (GEO Data Base) Μετατροπή από GDB
geojson GeoJSON Μετατροπή από GEOJSON
geotiff GeoTIFF Μετατροπή από GEOTIFF
gif GIF - CompuServe Graphics Interchange Format Μετατροπή από GIF
glb GL Transmission Format Μετατροπή από GLB
gltf GL Transmission Format Μετατροπή από GLTF
gml Graph Modelling Language Μετατροπή από GML
gps GPS Format Μετατροπή από GPS
gpx GPS Exchange Format Μετατροπή από GPX
grib GRIB (GRIdded Binary) Μετατροπή από GRIB
gsm GSM, Global System for Mobile Audio File Μετατροπή από GSM
gz GZ, Gnu Zipped Archive File Μετατροπή από GZ
h264 H.264 Video Μετατροπή από H264
h265 H.265 High Efficiency Video Μετατροπή από H265
hdr HDR, High Dynamic Range Image File Μετατροπή από HDR
heic HEIC, High Efficiency Image Format Μετατροπή από HEIC
heif High Efficiency Image File Format Μετατροπή από HEIF
hevc High Efficiency Video Coding Μετατροπή από HEVC
hgl HP Graphics Language File Μετατροπή από HGL
htm HTM, Hypertext Markup Language File Μετατροπή από HTM
html HTML - Hypertext Markup Language Μετατροπή από HTML
htmlz Zipped HTML file Μετατροπή από HTMLZ
hwp HWP, Hanword Document Μετατροπή από HWP
icns ICNS, Mac OS X Icon Resource File Μετατροπή από ICNS
ico ICO - Microsoft icon Μετατροπή από ICO
iges Initial Graphics Exchange Specification Μετατροπή από IGES
igs Initial Graphics Exchange Specification Μετατροπή από IGS
img IMG, Disk Image File Μετατροπή από IMG
ipt Inventor Part File Μετατροπή από IPT
ismv Smooth Streaming MPEG-4 Multimedia Fragment Μετατροπή από ISMV
iso ISO, Disc Image File Μετατροπή από ISO
itn TomTom Navigator Itinerary Μετατροπή από ITN
jar JAR, Java Archive File Μετατροπή από JAR
jfif JPEG File Interchange Format Μετατροπή από JFIF
jif JPEG Interchange Format Μετατροπή από JIF
jp2 JP2, JPEG 2000 Core Image File Μετατροπή από JP2
jpe JPE Image File Μετατροπή από JPE
jpeg JPEG - Joint Photographic Experts Group Μετατροπή από JPEG
jpg JPG - Joint Photographic Experts Group Μετατροπή από JPG
jpg_large Large JPEG Image Μετατροπή από JPG_LARGE
jps Stereo JPEG Image Μετατροπή από JPS
json JavaScript Object Notation Μετατροπή από JSON
kdc Kodak Digital Camera Raw Image Μετατροπή από KDC
key KEY - Apple Keynote File Μετατροπή από KEY
kfx Amazon KF10 eBook File Μετατροπή από KFX
kml Keyhole Markup Language Μετατροπή από KML
kmz Keyhole Markup Language zipped Μετατροπή από KMZ
lit Microsoft Literature eBook File Μετατροπή από LIT
lrf Sony Portable Reader File Μετατροπή από LRF
lwo LightWave 3D Object File Μετατροπή από LWO
m1v MPEG-1 IPB Μετατροπή από M1V
m2t MPEG-2 transport stream Μετατροπή από M2T
m2ts M2TS - BDAV MPEG-2 transport stream Μετατροπή από M2TS
m2v MPEG-2 Video Μετατροπή από M2V
m3u MP3 playlist Μετατροπή από M3U
m3u8 UTF-8 M3U Playlist Μετατροπή από M3U8
m4a M4A - Audio-only MPEG-4 Μετατροπή από M4A
m4b MPEG-4 Audio Layer Bookmarkable File Μετατροπή από M4B
m4p Apple iTunes Music Store audio Μετατροπή από M4P
m4r M4R - MPEG 4 Ringtones Audio Μετατροπή από M4R
m4v M4V - Raw MPEG-4 Μετατροπή από M4V
mac MacPaint Image Μετατροπή από MAC
map MAP Color palette Μετατροπή από MAP
max 3ds Max Scene File Μετατροπή από MAX
mb Maya Binary Project File Μετατροπή από MB
md MD, Markdown Documentation File Μετατροπή από MD
mdb Microsoft Access DataBase Μετατροπή από MDB
mdl Warcraft 3 3D Model Text File Μετατροπή από MDL
mesh 3D Mesh Model Μετατροπή από MESH
mid Musical Instrument Digital Interface (MID) Μετατροπή από MID
midi Musical Instrument Digital Interface (MIDI) Μετατροπή από MIDI
mjpeg Motion JPEG video Μετατροπή από MJPEG
mjpg Motion JPG video Μετατροπή από MJPG
mkv MKV - Matroska Μετατροπή από MKV
mng Multiple-image Network Graphics Μετατροπή από MNG
mobi MOBI - Mobipocket Μετατροπή από MOBI
mod Tapeless Camcorder Movie File Μετατροπή από MOD
mov MOV - QuickTime File Format Μετατροπή από MOV
mp2 MPEG Layer II Compressed Audio File Μετατροπή από MP2
mp3 MP3 - MPEG-1 or MPEG-2 Audio Layer III Μετατροπή από MP3
mp4 MP4 - MPEG-4 Part 14 Μετατροπή από MP4
mpeg MPEG - Motion Picture Experts Group file interchange format (version 1) Μετατροπή από MPEG
mpeg2 MPEG-2 Μετατροπή από MPEG2
mpeg4 MPEG-4 Μετατροπή από MPEG4
mpg MPEG Video Stream Μετατροπή από MPG
msg MSG - Microsoft Outlook Email Format Μετατροπή από MSG
mswmm Microsoft Windows Movie Maker project Μετατροπή από MSWMM
mts High-definition MPEG Transport Stream Μετατροπή από MTS
mxf MXF, Material Exchange Format File Μετατροπή από MXF
nds Nintendo DS game ROM Μετατροπή από NDS
nef Nikon Electronic Format Μετατροπή από NEF
netcdf NetCDF (Network Common Data Form) Μετατροπή από NETCDF
nif Gamebryo Model File Μετατροπή από NIF
nmea NMEA GPS data Μετατροπή από NMEA
nrw NRW, Nikon Digital SLR Camera Raw Image File Μετατροπή από NRW
nsp Nintendo Submission Package Μετατροπή από NSP
numbers NUMBERS - Apple Numbers file Μετατροπή από NUMBERS
obj OBJ geometry format Μετατροπή από OBJ
odf OpenDocument Formula Μετατροπή από ODF
odg OpenDocument Drawing Μετατροπή από ODG
odp ODP - OpenDocument Presentation Μετατροπή από ODP
ods ODS - OpenDocument Spreadsheet Μετατροπή από ODS
odt ODT - OpenDocument Text Μετατροπή από ODT
oeb OEB (Open eBook File) Μετατροπή από OEB
off Object File Format Μετατροπή από OFF
oga Ogg Audio Only File Μετατροπή από OGA
ogg OGG - Ogg Vorbis Μετατροπή από OGG
ogv OGV - Ogg Video Μετατροπή από OGV
opus OPUS - Opus Audio Format Μετατροπή από OPUS
orf Olympus RAW Image file Μετατροπή από ORF
osm OpenStreetMap Map File Μετατροπή από OSM
ost Off-line Storage Table Μετατροπή από OST
otf OTF, OpenType Font Μετατροπή από OTF
ots OpenDocument Spreadsheet Template Μετατροπή από OTS
ott OpenDocument Text Template Μετατροπή από OTT
oxps OXPS - Open XML Paper Specification Μετατροπή από OXPS
pages PAGES - Apple Pages File Μετατροπή από PAGES
pal PAL 16bit Image Μετατροπή από PAL
pam Portable Arbitrary Map Μετατροπή από PAM
pbf Protocolbuffer Binary Format Μετατροπή από PBF
pbm Portable Bit Map Μετατροπή από PBM
pcd PCD, Photo CD Μετατροπή από PCD
pct PCT, Apple Macintosh QuickDraw Image Μετατροπή από PCT
pcx Paintbrush Bitmap Image Μετατροπή από PCX
pdb PalmDOC eBook File Μετατροπή από PDB
pdf PDF - Portable Document Format Μετατροπή από PDF
pdo Pepakura Designer File Μετατροπή από PDO
pef Pentax RAW file Μετατροπή από PEF
pes PES Brother Embroidery Format Μετατροπή από PES
pfa PostScript type 1 font Μετατροπή από PFA
pfb PostScript Type 1 (Binary) Μετατροπή από PFB
pgm PGM, Portable Gray Map Image Μετατροπή από PGM
pict Apple Macintosh QuickDraw Picture Μετατροπή από PICT
plt HPGL for cutting plotter Μετατροπή από PLT
ply Polygon File Format Μετατροπή από PLY
pmd MikuMikuDance Project File Μετατροπή από PMD
pml PML (Palm Markup Language File) Μετατροπή από PML
pmlz PMLZ (Zipped Palm Markup Language File) Μετατροπή από PMLZ
pmx MikuMikuDance Project File Μετατροπή από PMX
png PNG - Portable Network Graphics Μετατροπή από PNG
pnm Portable Any Map Image Μετατροπή από PNM
potm PowerPoint Macro-Enabled Template Μετατροπή από POTM
potx Microsoft PowerPoint Template Μετατροπή από POTX
ppm Portable Pixmap file Μετατροπή από PPM
pps Microsoft PowerPoint Μετατροπή από PPS
ppsm PowerPoint Macro-Enabled Slideshow Μετατροπή από PPSM
ppsx PowerPoint Open XML Slide Show Μετατροπή από PPSX
ppt PPT - Microsoft PowerPoint Binary File Format Μετατροπή από PPT
pptm PPTM, PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation Μετατροπή από PPTM
pptx PPTX - Office Open XML Presentation Μετατροπή από PPTX
prc Mobipocket eBook Μετατροπή από PRC
prn PRN PostScript file Μετατροπή από PRN
ps PS - Adobe PostScript file Μετατροπή από PS
psb PhotoShop Big Μετατροπή από PSB
psd PSD - Adobe Photoshop bitmap file Μετατροπή από PSD
psk Unreal Engine Skeletal Mesh File Μετατροπή από PSK
pskx Unreal Engine 3 Static Mesh Data Μετατροπή από PSKX
psp PlayStation Portable Video Μετατροπή από PSP
pst Personal Storage Table Μετατροπή από PST
pub Microsoft Publisher document Μετατροπή από PUB
pvf Portable Voice Format Μετατροπή από PVF
pwp Seattle FilmWorks Image Μετατροπή από PWP
ra Real Audio File Μετατροπή από RA
raf Fuji RAW Image File Μετατροπή από RAF
rar RAR - RAR Archive Μετατροπή από RAR
raw RAW - Camera raw image Μετατροπή από RAW
rb RB (Rocket Edition eBook File) Μετατροπή από RB
rgb RGB Bitmap Μετατροπή από RGB
rgba Raw red, green, blue, and alpha samples Μετατροπή από RGBA
rm RM - RealMedia Μετατροπή από RM
rmvb RealMedia Variable Bit Rate File Μετατροπή από RMVB
rst reStructuredText Μετατροπή από RST
rtf RTF - Rich Text Format Μετατροπή από RTF
rw2 Panasonic Lumix RAW image Μετατροπή από RW2
scad OpenSCAD Script Μετατροπή από SCAD
sd2 Sound Designer 2 audio data Μετατροπή από SD2
sdc OpenOffice Spreadsheet Μετατροπή από SDC
sdw OpenOffice Text Document Μετατροπή από SDW
sf2 SoundFont Μετατροπή από SF2
sfark sfArk Compressed SoundFont Μετατροπή από SFARK
sfd Spline Font Database Μετατροπή από SFD
sfw SFW, Seattle FilmWorks image Μετατροπή από SFW
shn Shorten Μετατροπή από SHN
shp Shapefile format Μετατροπή από SHP
sk Sketch/Skencil format Μετατροπή από SK
skp SketchUp Document Μετατροπή από SKP
sldprt SolidWorks Part File Μετατροπή από SLDPRT
smd Valve Studiomdl Data format Μετατροπή από SMD
smp SampleVision Audio Μετατροπή από SMP
snb Shanda Bambook Μετατροπή από SNB
snd MS-DOS early ’90s .SND files Μετατροπή από SND
spb Samsung Kies exported phone contacts library Μετατροπή από SPB
sph NIST SPHERE Audio File Μετατροπή από SPH
spx Speex Μετατροπή από SPX
sql Structured Query Language data Μετατροπή από SQL
sqlite SQLite database Μετατροπή από SQLITE
srt SubRip Text Μετατροπή από SRT
step Standard for the Exchange of Product model data Μετατροπή από STEP
stl Stereolithography File Format Μετατροπή από STL
stp Standard for the Exchange of Product model data Μετατροπή από STP
stw StarOffice Document Template Μετατροπή από STW
sun Sun Raster Μετατροπή από SUN
svg SVG - Scalable Vector Graphics Μετατροπή από SVG
svgz Compressed Scalable Vector Graphics Μετατροπή από SVGZ
swf SWF - Small Web Format Μετατροπή από SWF
sxc StarOffice Calc Spreadsheet Μετατροπή από SXC
sxw OpenOffice Writer document Μετατροπή από SXW
tab MapInfo TAB format Μετατροπή από TAB
tar TAR - Tape Archive Μετατροπή από TAR
tar.bz2 TAR-BZ2 archive Μετατροπή από TAR.BZ2
tar.gz Gzip Compressed Archive Μετατροπή από TAR.GZ
tar.lz TAR.LZ Compressed Archive File Μετατροπή από TAR.LZ
tar.xz TAR.XZ Compressed Archive File Μετατροπή από TAR.XZ
tbz2 BZIP/TAR compressed archive Μετατροπή από TBZ2
tcr Psion Series 3 eBook File Μετατροπή από TCR
tex TEX, LaTeX Source Document Μετατροπή από TEX
tga TGA - Truevision Targa image Μετατροπή από TGA
tgz TGZ, Gzipped Tar File Μετατροπή από TGZ
tif TIF, Tagged Image File Format Μετατροπή από TIF
tiff TIFF - Tagged Image File Format Μετατροπή από TIFF
tod JVC Transport Stream on Disk Μετατροπή από TOD
ts Video Transport Stream File Μετατροπή από TS
tsv Tab Separated Values Μετατροπή από TSV
tta True Audio Μετατροπή από TTA
ttc TrueType Font collection Μετατροπή από TTC
ttf TTF - TrueType font file Μετατροπή από TTF
txt TXT - Raw text file Μετατροπή από TXT
txtz TXTZ (Text Zip) Μετατροπή από TXTZ
u3d Universal 3D Μετατροπή από U3D
uyvy 16bit/pixel interleaved YUV Μετατροπή από UYVY
vc1 VC-1 Video Data Μετατροπή από VC1
vcf vCard - Virtual Contact File Μετατροπή από VCF
vmd Vocaloid Motion Data File Μετατροπή από VMD
vob VOB - Video Object Μετατροπή από VOB
voc Sound Blaster VOC files Μετατροπή από VOC
vox ADPCM Dialogic sound data Μετατροπή από VOX
vpj VideoPad video editor project Μετατροπή από VPJ
vsd VSD - Microsoft Visio Format Μετατροπή από VSD
vtk Visualization Toolkit Data File Μετατροπή από VTK
vtx Anim8or 3D Model Μετατροπή από VTX
vvd VVD (Valve Studio Model Vertex Data File) Μετατροπή από VVD
wav WAV - Waveform Audio File Format Μετατροπή από WAV
wbmp Wireless Bitmap File Format Μετατροπή από WBMP
weba WebA Audio File Μετατροπή από WEBA
webm WEBM - HTML5 video Μετατροπή από WEBM
webp WEBP - Weppy image format Μετατροπή από WEBP
website Website Μετατροπή από WEBSITE
wk1 Lotus 1-2-3 spreadsheet Μετατροπή από WK1
wks Microsoft Works Spreadsheet Μετατροπή από WKS
wkt Well-known text (WKT) Μετατροπή από WKT
wlmp Microsoft Windows Live Movie Maker video project Μετατροπή από WLMP
wma WMA - Windows Media Audio Μετατροπή από WMA
wmf Windows Metafile Μετατροπή από WMF
wmv WMV - Windows Media Video Μετατροπή από WMV
wmz Compressed Windows Metafile Μετατροπή από WMZ
woff Web Open Font Format Μετατροπή από WOFF
woff2 Web Open Font Format 2.0 package Μετατροπή από WOFF2
wpd WordPerfect Document Μετατροπή από WPD
wpl Microsoft Windows Media Player playlist Μετατροπή από WPL
wps WPS - WPS Office Μετατροπή από WPS
wrl Virtual Reality Modeling Language File Μετατροπή από WRL
wtv Windows Recorded TV Show Μετατροπή από WTV
wv WavPack lossless audio compression Μετατροπή από WV
wve Wondershare Filmora Μετατροπή από WVE
x3d Extensible 3D (X3D) Graphics Μετατροπή από X3D
xa Maxis XA files Μετατροπή από XA
xbm X BitMap Μετατροπή από XBM
xcf eXperimental Computing Facility Μετατροπή από XCF
xci NX Card Image Μετατροπή από XCI
xls XLS - Microsoft Excel Binary File Format Μετατροπή από XLS
xlsm XLSM, Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Μετατροπή από XLSM
xlsx XLSX - Office Open XML Document Μετατροπή από XLSX
xlt Microsoft Excel Workbook Template Μετατροπή από XLT
xml XML - Extensible Markup Language Μετατροπή από XML
xmp Adobe Extensible Metadata Platform data Μετατροπή από XMP
xpm X Windows system pixmap (color) Μετατροπή από XPM
xps XPS - XML Paper Specification Μετατροπή από XPS
xvid XviD Μετατροπή από XVID
xz XZ Utils compressed archive Μετατροπή από XZ
yaml YAML Ain't Markup Language Μετατροπή από YAML
yft Grand Theft Auto 5 Texture File Μετατροπή από YFT
yuv YUV, YUV Encoded Image File Μετατροπή από YUV
z3d ZModeler 3D File Μετατροπή από Z3D
zip ZIP - ZIP Archive Μετατροπή από ZIP