Μετατροπέας συμπιεσμένων αρχείων

Επιλέξτε αρχεία για μετατροπή ή σύρετέ τα και αποθέστε τα στην περιοχή μεταφόρτωσης.
Τα αρχεία σας προστατεύονται με ασφάλεια και είναι διαθέσιμα μόνο σε εσάς.
Όλα τα αρχεία διαγράφονται αυτόματα από τους διακομιστές μας μετά από 1 ώρα.

Υποστηριζόμενες μορφές

Ονομα Πλήρες όνομα Μετατροπέας
7z 7Z - 7z Archive Μετατροπή από 7Z
ace WinAce Compressed File Μετατροπή από ACE
bz2 bzip2 Μετατροπή από BZ2
cab Cabinet File Μετατροπή από CAB
cbz CBZ - Comic Book Archive Μετατροπή από CBZ
cia Nintendo 3DS CTR importable archive Μετατροπή από CIA
deb Debian Software Package Μετατροπή από DEB
gz GZ, Gnu Zipped Archive File Μετατροπή από GZ
img IMG, Disk Image File Μετατροπή από IMG
iso ISO, Disc Image File Μετατροπή από ISO
jar JAR, Java Archive File Μετατροπή από JAR
nds Nintendo DS game ROM Μετατροπή από NDS
rar RAR - RAR Archive Μετατροπή από RAR
tar TAR - Tape Archive Μετατροπή από TAR
tar.bz2 TAR-BZ2 archive Μετατροπή από TAR.BZ2
tar.gz Gzip Compressed Archive Μετατροπή από TAR.GZ
tar.lz TAR.LZ Compressed Archive File Μετατροπή από TAR.LZ
tar.xz TAR.XZ Compressed Archive File Μετατροπή από TAR.XZ
tbz2 BZIP/TAR compressed archive Μετατροπή από TBZ2
tgz TGZ, Gzipped Tar File Μετατροπή από TGZ
wmz Compressed Windows Metafile Μετατροπή από WMZ
xz XZ Utils compressed archive Μετατροπή από XZ
zip ZIP - ZIP Archive Μετατροπή από ZIP