Μετατροπέας γραμματοσειράς

Επιλέξτε αρχεία για μετατροπή ή σύρετέ τα και αποθέστε τα στην περιοχή μεταφόρτωσης.
Τα αρχεία σας προστατεύονται με ασφάλεια και είναι διαθέσιμα μόνο σε εσάς.
Όλα τα αρχεία διαγράφονται αυτόματα από τους διακομιστές μας μετά από 1 ώρα.

Υποστηριζόμενες μορφές

Ονομα Πλήρες όνομα Μετατροπέας
dfont Mac dfont Μετατροπή από DFONT
eot EOT - Embedded OpenType Μετατροπή από EOT
otf OTF, OpenType Font Μετατροπή από OTF
pfa PostScript type 1 font Μετατροπή από PFA
pfb PostScript Type 1 (Binary) Μετατροπή από PFB
sfd Spline Font Database Μετατροπή από SFD
ttc TrueType Font collection Μετατροπή από TTC
ttf TTF - TrueType font file Μετατροπή από TTF
woff Web Open Font Format Μετατροπή από WOFF
woff2 Web Open Font Format 2.0 package Μετατροπή από WOFF2