รูปแบบไฟล์

รูปแบบที่รองรับ

🔸 รูปแบบไฟล์ 🔸 ชื่อเต็ม 🔸 การแปลงไฟล์
123dx 123D Design Model File แปลง 123DX
3dm Rhino 3D Model แปลง 3DM
3ds Autodesk 3D Studio Max แปลง 3DS
3g2 3rd Generation Partnership Project 2 แปลง 3G2
3gp 3GP - Third Generation Partnership Project แปลง 3GP
3gpp 3GPP Multimedia File แปลง 3GPP
3mf 3D Manufacturing Format แปลง 3MF
7z 7Z - 7z Archive แปลง 7Z
aac AAC - Advanced Audio Coding แปลง AAC
aaf Advanced Authoring Format แปลง AAF
aax AAX - Audible Enhanced Audio แปลง AAX
abw AbiWord แปลง ABW
ac3 Audio Coding 3 แปลง AC3
accdb Access 2007 Database แปลง ACCDB
ace WinAce Compressed File แปลง ACE
acsm Adobe Content Server Message แปลง ACSM
adts Audio Data Transport Stream (ADTS) แปลง ADTS
ai AI - Adobe Illustrator Artwork แปลง AI
aif AIF, Audio Interchange File Format แปลง AIF
aifc Audio Interchange File Format Compressed แปลง AIFC
aiff AIFF - Audio Interchange File Format แปลง AIFF
amr AMR - Adaptive Multi-Rate แปลง AMR
amv AMV video แปลง AMV
ape Monkeys Audio แปลง APE
arw Sony Alpha Raw แปลง ARW
asf ASF - Advanced Systems Format แปลง ASF
au Sun Microsystems AU files แปลง AU
aup Audacity project แปลง AUP
av1 AOMedia Video 1 แปลง AV1
avchd AVCHD - Advanced Video Coding High Definition แปลง AVCHD
avi AVI - Microsoft Audio/Visual Interleaved แปลง AVI
azw AZW - Kindle Format 8 แปลง AZW
azw3 Amazon KF8 eBook File แปลง AZW3
azw4 AZW4 Amazon Print Replica eBook แปลง AZW4
b3d Blitz3D Model แปลง B3D
bin BIN, Generic Binary File แปลง BIN
blend Blender 3D data file แปลง BLEND
bmp BMP - Microsoft Windows bitmap แปลง BMP
bsp Quake Engine Game Map File แปลง BSP
bvh Biovision Hierarchy แปลง BVH
bz2 bzip2 แปลง BZ2
c4d Cinema 4D แปลง C4D
cab Cabinet File แปลง CAB
caf Core Audio Format แปลง CAF
cbc Comic Book Collection แปลง CBC
cbr Comic Book RARE File แปลง CBR
cbz CBZ - Comic Book Archive แปลง CBZ
cda CD Audio track แปลง CDA
cdda Compact Disc Digital Audio (raw audio) แปลง CDDA
cdr CDR - CorelDraw File Format แปลง CDR
cdt CorelDraw Template แปลง CDT
cgm Computer Graphics Metafile แปลง CGM
chm CHM - Microsoft Compiled HTML Help แปลง CHM
cia Nintendo 3DS CTR importable archive แปลง CIA
cr2 Canon RAW version 2 แปลง CR2
crw Canon RAW CIFF Image File แปลง CRW
csv CSV - Comma-Separated Values แปลง CSV
ctm OpenCTM Data File แปลง CTM
cue Cue sheet description แปลง CUE
cur CUR - Microsoft Cursor Icon แปลง CUR
cvs Continuous Variable Slope sound แปลง CVS
dae COLLADA (COLLAborative Design Activity) แปลง DAE
dat DAT formats แปลง DAT
dav DVR365 encrypted video recording แปลง DAV
db DB - SQLite Database File Format แปลง DB
dbf Database File แปลง DBF
dcm DCM, Digital Imaging and Communications in Medicine Image File แปลง DCM
dds DDS - Microsoft Direct Draw Surface แปลง DDS
deb Debian Software Package แปลง DEB
dem USGS DEM แปลง DEM
dff DFF RenderWare Model File แปลง DFF
dfont Mac dfont แปลง DFONT
dgn DGN (DesiGN) แปลง DGN
divx Digital Video Express Encoded Movie Files แปลง DIVX
djvu DJVU - DJVU Ebook Format แปลง DJVU
dmg DMG, Mac OS X Disk Image แปลง DMG
dng DNG - Digital Negative แปลง DNG
doc DOC - Microsoft Word Binary File Format แปลง DOC
docm DOCM, Word Open XML Macro-Enabled Document แปลง DOCM
docx DOCX - Office Open XML Document แปลง DOCX
dot DOT, Microsoft Word Document Template File แปลง DOT
dotx DOTX, Word Open XML Document Template แปลง DOTX
dpx Digital Picture Exchange แปลง DPX
dss Digital Speech Standard File แปลง DSS
dst Design format (Tajima) แปลง DST
dts Digital Theater Systems แปลง DTS
dv Digital Video แปลง DV
dvr Microsoft Digital Video Recording แปลง DVR
dwf Design Web Format File แปลง DWF
dwg DWG - CAD Drawing แปลง DWG
dxf DXF - Drawing Interchange Format แปลง DXF
ecw Enhanced Compression Wavelet แปลง ECW
emf EMF - Microsoft Enhanced Metafile (32-bit) แปลง EMF
eml EML - EMail Message แปลง EML
emz Windows Compressed Enhanced Metafile แปลง EMZ
eot EOT - Embedded OpenType แปลง EOT
eps EPS - Adobe Encapsulated PostScript แปลง EPS
epub EPUB - Electronic Publication แปลง EPUB
exp Export File แปลง EXP
exr EXR, OpenEXR Image แปลง EXR
f3d Fusion 3D Design แปลง F3D
f4v Flash MP4 video แปลง F4V
fax Group 3 FAX แปลง FAX
fb2 FB2 - FictionBook แปลง FB2
fbx Filmbox แปลง FBX
fbz FBZ - FictionBookZip แปลง FBZ
fig XFig file format แปลง FIG
fit Garmin Activity File แปลง FIT
flac FLAC - Free Lossless Audio Codec แปลง FLAC
flv FLV - Flash Video แปลง FLV
gaeb Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen แปลง GAEB
gcode G-Code 3D Printer File แปลง GCODE
gdb GDB (GEO Data Base) แปลง GDB
geojson GeoJSON แปลง GEOJSON
geotiff GeoTIFF แปลง GEOTIFF
gif GIF - CompuServe Graphics Interchange Format แปลง GIF
glb GL Transmission Format แปลง GLB
gltf GL Transmission Format แปลง GLTF
gml Graph Modelling Language แปลง GML
gps GPS Format แปลง GPS
gpx GPS Exchange Format แปลง GPX
grib GRIB (GRIdded Binary) แปลง GRIB
gsm GSM, Global System for Mobile Audio File แปลง GSM
gz GZ, Gnu Zipped Archive File แปลง GZ
h264 H.264 Video แปลง H264
h265 H.265 High Efficiency Video แปลง H265
hdr HDR, High Dynamic Range Image File แปลง HDR
heic HEIC, High Efficiency Image Format แปลง HEIC
heif High Efficiency Image File Format แปลง HEIF
hevc High Efficiency Video Coding แปลง HEVC
hgl HP Graphics Language File แปลง HGL
htm HTM, Hypertext Markup Language File แปลง HTM
html HTML - Hypertext Markup Language แปลง HTML
htmlz Zipped HTML file แปลง HTMLZ
hwp HWP, Hanword Document แปลง HWP
icns ICNS, Mac OS X Icon Resource File แปลง ICNS
ico ICO - Microsoft icon แปลง ICO
iges Initial Graphics Exchange Specification แปลง IGES
igs Initial Graphics Exchange Specification แปลง IGS
img IMG, Disk Image File แปลง IMG
ipt Inventor Part File แปลง IPT
ismv Smooth Streaming MPEG-4 Multimedia Fragment แปลง ISMV
iso ISO, Disc Image File แปลง ISO
itn TomTom Navigator Itinerary แปลง ITN
jar JAR, Java Archive File แปลง JAR
jfif JPEG File Interchange Format แปลง JFIF
jif JPEG Interchange Format แปลง JIF
jp2 JP2, JPEG 2000 Core Image File แปลง JP2
jpe JPE Image File แปลง JPE
jpeg JPEG - Joint Photographic Experts Group แปลง JPEG
jpg JPG - Joint Photographic Experts Group แปลง JPG
jpg_large Large JPEG Image แปลง JPG_LARGE
jps Stereo JPEG Image แปลง JPS
json JavaScript Object Notation แปลง JSON
kdc Kodak Digital Camera Raw Image แปลง KDC
key KEY - Apple Keynote File แปลง KEY
kfx Amazon KF10 eBook File แปลง KFX
kml Keyhole Markup Language แปลง KML
kmz Keyhole Markup Language zipped แปลง KMZ
lit Microsoft Literature eBook File แปลง LIT
lrf Sony Portable Reader File แปลง LRF
lwo LightWave 3D Object File แปลง LWO
m1v MPEG-1 IPB แปลง M1V
m2t MPEG-2 transport stream แปลง M2T
m2ts M2TS - BDAV MPEG-2 transport stream แปลง M2TS
m2v MPEG-2 Video แปลง M2V
m3u MP3 playlist แปลง M3U
m3u8 UTF-8 M3U Playlist แปลง M3U8
m4a M4A - Audio-only MPEG-4 แปลง M4A
m4b MPEG-4 Audio Layer Bookmarkable File แปลง M4B
m4p Apple iTunes Music Store audio แปลง M4P
m4r M4R - MPEG 4 Ringtones Audio แปลง M4R
m4v M4V - Raw MPEG-4 แปลง M4V
mac MacPaint Image แปลง MAC
map MAP Color palette แปลง MAP
max 3ds Max Scene File แปลง MAX
mb Maya Binary Project File แปลง MB
md MD, Markdown Documentation File แปลง MD
mdb Microsoft Access DataBase แปลง MDB
mdl Warcraft 3 3D Model Text File แปลง MDL
mesh 3D Mesh Model แปลง MESH
mid Musical Instrument Digital Interface (MID) แปลง MID
midi Musical Instrument Digital Interface (MIDI) แปลง MIDI
mjpeg Motion JPEG video แปลง MJPEG
mjpg Motion JPG video แปลง MJPG
mkv MKV - Matroska แปลง MKV
mng Multiple-image Network Graphics แปลง MNG
mobi MOBI - Mobipocket แปลง MOBI
mod Tapeless Camcorder Movie File แปลง MOD
mov MOV - QuickTime File Format แปลง MOV
mp2 MPEG Layer II Compressed Audio File แปลง MP2
mp3 MP3 - MPEG-1 or MPEG-2 Audio Layer III แปลง MP3
mp4 MP4 - MPEG-4 Part 14 แปลง MP4
mpeg MPEG - Motion Picture Experts Group file interchange format (version 1) แปลง MPEG
mpeg2 MPEG-2 แปลง MPEG2
mpeg4 MPEG-4 แปลง MPEG4
mpg MPEG Video Stream แปลง MPG
msg MSG - Microsoft Outlook Email Format แปลง MSG
mswmm Microsoft Windows Movie Maker project แปลง MSWMM
mts High-definition MPEG Transport Stream แปลง MTS
mxf MXF, Material Exchange Format File แปลง MXF
nds Nintendo DS game ROM แปลง NDS
nef Nikon Electronic Format แปลง NEF
netcdf NetCDF (Network Common Data Form) แปลง NETCDF
nif Gamebryo Model File แปลง NIF
nmea NMEA GPS data แปลง NMEA
nrw NRW, Nikon Digital SLR Camera Raw Image File แปลง NRW
nsp Nintendo Submission Package แปลง NSP
numbers NUMBERS - Apple Numbers file แปลง NUMBERS
obj OBJ geometry format แปลง OBJ
odf OpenDocument Formula แปลง ODF
odg OpenDocument Drawing แปลง ODG
odp ODP - OpenDocument Presentation แปลง ODP
ods ODS - OpenDocument Spreadsheet แปลง ODS
odt ODT - OpenDocument Text แปลง ODT
oeb OEB (Open eBook File) แปลง OEB
off Object File Format แปลง OFF
oga Ogg Audio Only File แปลง OGA
ogg OGG - Ogg Vorbis แปลง OGG
ogv OGV - Ogg Video แปลง OGV
opus OPUS - Opus Audio Format แปลง OPUS
orf Olympus RAW Image file แปลง ORF
osm OpenStreetMap Map File แปลง OSM
ost Off-line Storage Table แปลง OST
otf OTF, OpenType Font แปลง OTF
ots OpenDocument Spreadsheet Template แปลง OTS
ott OpenDocument Text Template แปลง OTT
oxps OXPS - Open XML Paper Specification แปลง OXPS
pages PAGES - Apple Pages File แปลง PAGES
pal PAL 16bit Image แปลง PAL
pam Portable Arbitrary Map แปลง PAM
pbf Protocolbuffer Binary Format แปลง PBF
pbm Portable Bit Map แปลง PBM
pcd PCD, Photo CD แปลง PCD
pct PCT, Apple Macintosh QuickDraw Image แปลง PCT
pcx Paintbrush Bitmap Image แปลง PCX
pdb PalmDOC eBook File แปลง PDB
pdf PDF - Portable Document Format แปลง PDF
pdo Pepakura Designer File แปลง PDO
pef Pentax RAW file แปลง PEF
pes PES Brother Embroidery Format แปลง PES
pfa PostScript type 1 font แปลง PFA
pfb PostScript Type 1 (Binary) แปลง PFB
pgm PGM, Portable Gray Map Image แปลง PGM
pict Apple Macintosh QuickDraw Picture แปลง PICT
plt HPGL for cutting plotter แปลง PLT
ply Polygon File Format แปลง PLY
pmd MikuMikuDance Project File แปลง PMD
pml PML (Palm Markup Language File) แปลง PML
pmlz PMLZ (Zipped Palm Markup Language File) แปลง PMLZ
pmx MikuMikuDance Project File แปลง PMX
png PNG - Portable Network Graphics แปลง PNG
pnm Portable Any Map Image แปลง PNM
potm PowerPoint Macro-Enabled Template แปลง POTM
potx Microsoft PowerPoint Template แปลง POTX
ppm Portable Pixmap file แปลง PPM
pps Microsoft PowerPoint แปลง PPS
ppsm PowerPoint Macro-Enabled Slideshow แปลง PPSM
ppsx PowerPoint Open XML Slide Show แปลง PPSX
ppt PPT - Microsoft PowerPoint Binary File Format แปลง PPT
pptm PPTM, PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation แปลง PPTM
pptx PPTX - Office Open XML Presentation แปลง PPTX
prc Mobipocket eBook แปลง PRC
prn PRN PostScript file แปลง PRN
ps PS - Adobe PostScript file แปลง PS
psb PhotoShop Big แปลง PSB
psd PSD - Adobe Photoshop bitmap file แปลง PSD
psk Unreal Engine Skeletal Mesh File แปลง PSK
pskx Unreal Engine 3 Static Mesh Data แปลง PSKX
psp PlayStation Portable Video แปลง PSP
pst Personal Storage Table แปลง PST
pub Microsoft Publisher document แปลง PUB
pvf Portable Voice Format แปลง PVF
pwp Seattle FilmWorks Image แปลง PWP
ra Real Audio File แปลง RA
raf Fuji RAW Image File แปลง RAF
rar RAR - RAR Archive แปลง RAR
raw RAW - Camera raw image แปลง RAW
rb RB (Rocket Edition eBook File) แปลง RB
rgb RGB Bitmap แปลง RGB
rgba Raw red, green, blue, and alpha samples แปลง RGBA
rm RM - RealMedia แปลง RM
rmvb RealMedia Variable Bit Rate File แปลง RMVB
rst reStructuredText แปลง RST
rtf RTF - Rich Text Format แปลง RTF
rw2 Panasonic Lumix RAW image แปลง RW2
scad OpenSCAD Script แปลง SCAD
sd2 Sound Designer 2 audio data แปลง SD2
sdc OpenOffice Spreadsheet แปลง SDC
sdw OpenOffice Text Document แปลง SDW
sf2 SoundFont แปลง SF2
sfark sfArk Compressed SoundFont แปลง SFARK
sfd Spline Font Database แปลง SFD
sfw SFW, Seattle FilmWorks image แปลง SFW
shn Shorten แปลง SHN
shp Shapefile format แปลง SHP
sk Sketch/Skencil format แปลง SK
skp SketchUp Document แปลง SKP
sldprt SolidWorks Part File แปลง SLDPRT
smd Valve Studiomdl Data format แปลง SMD
smp SampleVision Audio แปลง SMP
snb Shanda Bambook แปลง SNB
snd MS-DOS early ’90s .SND files แปลง SND
spb Samsung Kies exported phone contacts library แปลง SPB
sph NIST SPHERE Audio File แปลง SPH
spx Speex แปลง SPX
sql Structured Query Language data แปลง SQL
sqlite SQLite database แปลง SQLITE
srt SubRip Text แปลง SRT
step Standard for the Exchange of Product model data แปลง STEP
stl Stereolithography File Format แปลง STL
stp Standard for the Exchange of Product model data แปลง STP
stw StarOffice Document Template แปลง STW
sun Sun Raster แปลง SUN
svg SVG - Scalable Vector Graphics แปลง SVG
svgz Compressed Scalable Vector Graphics แปลง SVGZ
swf SWF - Small Web Format แปลง SWF
sxc StarOffice Calc Spreadsheet แปลง SXC
sxw OpenOffice Writer document แปลง SXW
tab MapInfo TAB format แปลง TAB
tar TAR - Tape Archive แปลง TAR
tar.bz2 TAR-BZ2 archive แปลง TAR.BZ2
tar.gz Gzip Compressed Archive แปลง TAR.GZ
tar.lz TAR.LZ Compressed Archive File แปลง TAR.LZ
tar.xz TAR.XZ Compressed Archive File แปลง TAR.XZ
tbz2 BZIP/TAR compressed archive แปลง TBZ2
tcr Psion Series 3 eBook File แปลง TCR
tex TEX, LaTeX Source Document แปลง TEX
tga TGA - Truevision Targa image แปลง TGA
tgz TGZ, Gzipped Tar File แปลง TGZ
tif TIF, Tagged Image File Format แปลง TIF
tiff TIFF - Tagged Image File Format แปลง TIFF
tod JVC Transport Stream on Disk แปลง TOD
ts Video Transport Stream File แปลง TS
tsv Tab Separated Values แปลง TSV
tta True Audio แปลง TTA
ttc TrueType Font collection แปลง TTC
ttf TTF - TrueType font file แปลง TTF
txt TXT - Raw text file แปลง TXT
txtz TXTZ (Text Zip) แปลง TXTZ
u3d Universal 3D แปลง U3D
uyvy 16bit/pixel interleaved YUV แปลง UYVY
vc1 VC-1 Video Data แปลง VC1
vcf vCard - Virtual Contact File แปลง VCF
vmd Vocaloid Motion Data File แปลง VMD
vob VOB - Video Object แปลง VOB
voc Sound Blaster VOC files แปลง VOC
vox ADPCM Dialogic sound data แปลง VOX
vpj VideoPad video editor project แปลง VPJ
vsd VSD - Microsoft Visio Format แปลง VSD
vtk Visualization Toolkit Data File แปลง VTK
vtx Anim8or 3D Model แปลง VTX
vvd VVD (Valve Studio Model Vertex Data File) แปลง VVD
wav WAV - Waveform Audio File Format แปลง WAV
wbmp Wireless Bitmap File Format แปลง WBMP
weba WebA Audio File แปลง WEBA
webm WEBM - HTML5 video แปลง WEBM
webp WEBP - Weppy image format แปลง WEBP
website Website แปลง WEBSITE
wk1 Lotus 1-2-3 spreadsheet แปลง WK1
wks Microsoft Works Spreadsheet แปลง WKS
wkt Well-known text (WKT) แปลง WKT
wlmp Microsoft Windows Live Movie Maker video project แปลง WLMP
wma WMA - Windows Media Audio แปลง WMA
wmf Windows Metafile แปลง WMF
wmv WMV - Windows Media Video แปลง WMV
wmz Compressed Windows Metafile แปลง WMZ
woff Web Open Font Format แปลง WOFF
woff2 Web Open Font Format 2.0 package แปลง WOFF2
wpd WordPerfect Document แปลง WPD
wpl Microsoft Windows Media Player playlist แปลง WPL
wps WPS - WPS Office แปลง WPS
wrl Virtual Reality Modeling Language File แปลง WRL
wtv Windows Recorded TV Show แปลง WTV
wv WavPack lossless audio compression แปลง WV
wve Wondershare Filmora แปลง WVE
x3d Extensible 3D (X3D) Graphics แปลง X3D
xa Maxis XA files แปลง XA
xbm X BitMap แปลง XBM
xcf eXperimental Computing Facility แปลง XCF
xci NX Card Image แปลง XCI
xls XLS - Microsoft Excel Binary File Format แปลง XLS
xlsm XLSM, Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet แปลง XLSM
xlsx XLSX - Office Open XML Document แปลง XLSX
xlt Microsoft Excel Workbook Template แปลง XLT
xml XML - Extensible Markup Language แปลง XML
xmp Adobe Extensible Metadata Platform data แปลง XMP
xpm X Windows system pixmap (color) แปลง XPM
xps XPS - XML Paper Specification แปลง XPS
xvid XviD แปลง XVID
xz XZ Utils compressed archive แปลง XZ
yaml YAML Ain't Markup Language แปลง YAML
yft Grand Theft Auto 5 Texture File แปลง YFT
yuv YUV, YUV Encoded Image File แปลง YUV
z3d ZModeler 3D File แปลง Z3D
zip ZIP - ZIP Archive แปลง ZIP