• Âm thanh

Chuyển đổi âm thanh trực tuyến

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực tải lên

Các định dạng được hỗ trợ

Tên Họ và tên Chuyển đổi tập tin
mp3 MP3 - MPEG-1 or MPEG-2 Audio Layer III Chuyển đổi MP3
wav WAV - Waveform Audio File Format Chuyển đổi WAV
aac AAC - Advanced Audio Coding Chuyển đổi AAC
m4a M4A - Audio-only MPEG-4 Chuyển đổi M4A
flac FLAC - Free Lossless Audio Codec Chuyển đổi FLAC
ogg OGG - Ogg Vorbis Chuyển đổi OGG
m4r M4R - MPEG 4 Ringtones Audio Chuyển đổi M4R
aiff AIFF - Audio Interchange File Format Chuyển đổi AIFF
wma WMA - Windows Media Audio Chuyển đổi WMA
ac3 Audio Coding 3 Chuyển đổi AC3
amr AMR - Adaptive Multi-Rate Chuyển đổi AMR
dts Digital Theater Systems Chuyển đổi DTS
au Sun Microsystems AU files Chuyển đổi AU
aifc Audio Interchange File Format Compressed Chuyển đổi AIFC
ape Monkeys Audio Chuyển đổi APE
caf Core Audio Format Chuyển đổi CAF
cdda Compact Disc Digital Audio (raw audio) Chuyển đổi CDDA
aif AIF, Audio Interchange File Format Chuyển đổi AIF
opus OPUS - Opus Audio Format Chuyển đổi OPUS
dss Digital Speech Standard File Chuyển đổi DSS
gsm GSM, Global System for Mobile Audio File Chuyển đổi GSM
m4b MPEG-4 Audio Layer Bookmarkable File Chuyển đổi M4B
adts Audio Data Transport Stream (ADTS) Chuyển đổi ADTS
wv WavPack lossless audio compression Chuyển đổi WV
oga Ogg Audio Only File Chuyển đổi OGA
spx Speex Chuyển đổi SPX
shn Shorten Chuyển đổi SHN
voc Sound Blaster VOC files Chuyển đổi VOC
sf2 SoundFont Chuyển đổi SF2
sfark sfArk Compressed SoundFont Chuyển đổi SFARK
weba WebA Audio File Chuyển đổi WEBA
snd MS-DOS early ’90s .SND files Chuyển đổi SND
tta True Audio Chuyển đổi TTA
xa Maxis XA files Chuyển đổi XA