แปลงเสียงออนไลน์

เลือกไฟล์หรือลากและวางที่นี่
มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้
ไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบหลังจากหนึ่งชั่วโมง

รูปแบบที่รองรับ

🔸 รูปแบบไฟล์ 🔸 ชื่อเต็ม 🔸 การแปลงไฟล์
aac AAC - Advanced Audio Coding แปลง AAC
aax AAX - Audible Enhanced Audio แปลง AAX
ac3 Audio Coding 3 แปลง AC3
adts Audio Data Transport Stream (ADTS) แปลง ADTS
aif AIF, Audio Interchange File Format แปลง AIF
aifc Audio Interchange File Format Compressed แปลง AIFC
aiff AIFF - Audio Interchange File Format แปลง AIFF
amr AMR - Adaptive Multi-Rate แปลง AMR
ape Monkeys Audio แปลง APE
au Sun Microsystems AU files แปลง AU
aup Audacity project แปลง AUP
caf Core Audio Format แปลง CAF
cda CD Audio track แปลง CDA
cdda Compact Disc Digital Audio (raw audio) แปลง CDDA
cue Cue sheet description แปลง CUE
cvs Continuous Variable Slope sound แปลง CVS
dss Digital Speech Standard File แปลง DSS
dts Digital Theater Systems แปลง DTS
flac FLAC - Free Lossless Audio Codec แปลง FLAC
gsm GSM, Global System for Mobile Audio File แปลง GSM
m4a M4A - Audio-only MPEG-4 แปลง M4A
m4b MPEG-4 Audio Layer Bookmarkable File แปลง M4B
m4p Apple iTunes Music Store audio แปลง M4P
m4r M4R - MPEG 4 Ringtones Audio แปลง M4R
mid Musical Instrument Digital Interface (MID) แปลง MID
midi Musical Instrument Digital Interface (MIDI) แปลง MIDI
mp2 MPEG Layer II Compressed Audio File แปลง MP2
mp3 MP3 - MPEG-1 or MPEG-2 Audio Layer III แปลง MP3
oga Ogg Audio Only File แปลง OGA
ogg OGG - Ogg Vorbis แปลง OGG
opus OPUS - Opus Audio Format แปลง OPUS
pvf Portable Voice Format แปลง PVF
ra Real Audio File แปลง RA
sd2 Sound Designer 2 audio data แปลง SD2
sf2 SoundFont แปลง SF2
sfark sfArk Compressed SoundFont แปลง SFARK
shn Shorten แปลง SHN
smp SampleVision Audio แปลง SMP
snd MS-DOS early ’90s .SND files แปลง SND
sph NIST SPHERE Audio File แปลง SPH
spx Speex แปลง SPX
tta True Audio แปลง TTA
voc Sound Blaster VOC files แปลง VOC
vox ADPCM Dialogic sound data แปลง VOX
wav WAV - Waveform Audio File Format แปลง WAV
weba WebA Audio File แปลง WEBA
wma WMA - Windows Media Audio แปลง WMA
wpl Microsoft Windows Media Player playlist แปลง WPL
wv WavPack lossless audio compression แปลง WV
xa Maxis XA files แปลง XA