DAE konverterare online

Välj filer eller dra och släpp dem här.
Bara du har tillgång till dina filer.
Alla filer kommer att raderas efter en timme.

Information om DAE-filformat

🔸 Filformat DAE
🔸 Fullständiga namn COLLADA (COLLAborative Design Activity)
🔸 Filtillägg .dae
🔸 MIME-typ model/vnd.collada+xml
🔸 Utvecklad av Sony Computer Entertainment, Khronos Group
🔸 Typ av format
🔸 Beskrivning COLLADA (Collaborative Design Activity) är ett utbyte filformat för interaktiva 3D-applikationer. Det leds av den ideella teknik konsortiet, Khronos Group, och har antagits av ISO som en allmänt tillgänglig specifikation, ISO / PAS 17506.
🔸 Tekniska detaljer COLLADA definierar en öppen standard XML-schema för utbyte av digitala tillgångar mellan olika grafik program som annars skulle lagra sina tillgångar i inkompatibla filformat. COLLADA dokument som beskriver digitala tillgångar är XML-filer, vanligen identifieras med en .dae (digital asset exchange) filnamnstillägg.
🔸 Tillhörande program Adobe Photoshop, Autodesk 3ds Max, Autodesk AutoCAD, Autodesk Maya, Bentley Systems MicroStation, Google SketchUp, Luxology modo
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/COLLADA

FAQ

  👍 Vad är den bästa DAE-omvandlaren?
  AnyConv. Vår DAE-omvandlare är snabb, gratis och kräver inte programvaruinstallation.
  🔺 Hur konvertera Meshfiler till DAE?
  Välj filer och ladda upp dem på sidan. Välj "till DAE" och klicka på "Konvertera". Efter några sekunder kan du ladda ner DAE-filer.
  🔻 Hur man ändrar DAE till ett annat format?
  Ladda upp din DAE-fil på sidan. Välj målformat och klicka på "Konvertera". DAE-konvertering tar några sekunder.
  📱 Kan jag använda DAE-omvandlare på iPhone eller iPad?
  Ja, du kan konvertera DAE-filer från iPhone, iPad och andra mobila enheter, eftersom AnyConv DAE Converter är en webbplatstjänst med flera plattformar.