Konwerter czcionek online

Wybierz pliki do konwersji lub po prostu przeciągnij i upuść je w obszarze przesyłania

Obsługiwane formaty

Nazwa Pełna nazwa Konwersja plików
dfont Mac dfont Konwerter DFONT
eot EOT - Embedded OpenType Konwerter EOT
otf OTF, OpenType Font Konwerter OTF
pfa PostScript type 1 font Konwerter PFA
pfb PostScript Type 1 (Binary) Konwerter PFB
sfd Spline Font Database Konwerter SFD
ttf TTF - TrueType font file Konwerter TTF
woff Web Open Font Format Konwerter WOFF
woff2 Web Open Font Format 2.0 package Konwerter WOFF2