แปลงแบบอักษรออนไลน์

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

รูปแบบที่รองรับ

ชื่อ ชื่อเต็ม การแปลงไฟล์
dfont Mac dfont แปลง DFONT
eot EOT - Embedded OpenType แปลง EOT
otf OTF, OpenType Font แปลง OTF
pfa PostScript type 1 font แปลง PFA
pfb PostScript Type 1 (Binary) แปลง PFB
sfd Spline Font Database แปลง SFD
ttf TTF - TrueType font file แปลง TTF
woff Web Open Font Format แปลง WOFF
woff2 Web Open Font Format 2.0 package แปลง WOFF2