แปลงแบบอักษรออนไลน์

เลือกไฟล์หรือลากและวางที่นี่
มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้
ไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบหลังจากหนึ่งชั่วโมง

รูปแบบที่รองรับ

🔸 รูปแบบไฟล์ 🔸 ชื่อเต็ม 🔸 การแปลงไฟล์
dfont Mac dfont แปลง DFONT
eot EOT - Embedded OpenType แปลง EOT
otf OTF, OpenType Font แปลง OTF
pfa PostScript type 1 font แปลง PFA
pfb PostScript Type 1 (Binary) แปลง PFB
sfd Spline Font Database แปลง SFD
ttc TrueType Font collection แปลง TTC
ttf TTF - TrueType font file แปลง TTF
woff Web Open Font Format แปลง WOFF
woff2 Web Open Font Format 2.0 package แปลง WOFF2