แปลงแบบอักษรออนไลน์

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากและวางลงในพื้นที่อัปโหลด
ไฟล์ของคุณได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยและพร้อมใช้งานสำหรับคุณเท่านั้น
ไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบโดยอัตโนมัติจากเซิร์ฟเวอร์ของเราหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง

รูปแบบที่รองรับ

ชื่อ ชื่อเต็ม การแปลงไฟล์
dfont Mac dfont แปลง DFONT
eot EOT - Embedded OpenType แปลง EOT
otf OTF, OpenType Font แปลง OTF
pfa PostScript type 1 font แปลง PFA
pfb PostScript Type 1 (Binary) แปลง PFB
sfd Spline Font Database แปลง SFD
ttc TrueType Font collection แปลง TTC
ttf TTF - TrueType font file แปลง TTF
woff Web Open Font Format แปลง WOFF
woff2 Web Open Font Format 2.0 package แปลง WOFF2