Konwerter GIF online

Wybierz pliki do konwersji lub po prostu przeciągnij i upuść je w obszarze przesyłania

Informacje o formacie pliku GIF

Nazwa GIF
Pełna nazwa GIF - CompuServe Graphics Interchange Format
Rozszerzenie pliku .gif
Typ MIME image/gif
Opracowany przez CompuServe
Rodzaj formatu lossless bitmap image format
Opis Graphics Interchange Format (lepiej znany pod akronimem GIF) to format bitmapy obrazu, który został wprowadzony przez CompuServe w roku 1987 i od tego czasu przyjść do powszechnego użytku w sieci World Wide Web ze względu na jego szerokie poparcie i przenośności.
Szczegóły techniczne GIF obsługuje do 8 bitów na piksel dla każdego obrazu, co pozwala na pojedynczy obraz odniesienia własny palety do 256 różnych kolorów wybranych z grupy obejmującej 24-bitowej przestrzeni kolorów RGB. GIF są kompresowane przy użyciu LZW (LZW) techniki bezstratnej kompresji danych w celu zmniejszenia rozmiaru pliku bez pogorszenia jakości obrazu.
Powiązane programy Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, the GIMP, ImageMagick, IrfanView, Pixel image editor, Paint.NET.
Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/GIF