Konwerter dokumentów online

Wybierz pliki lub przeciągnij i upuść je tutaj.
Tylko Ty masz dostęp do swoich plików.
Wszystkie pliki zostaną usunięte po godzinie.

Obsługiwane formaty

🔸 Format pliku 🔸 Pełna nazwa 🔸 Konwersja plików
abw AbiWord Konwerter ABW
accdb Access 2007 Database Konwerter ACCDB
bin BIN, Generic Binary File Konwerter BIN
cdt CorelDraw Template Konwerter CDT
chm CHM - Microsoft Compiled HTML Help Konwerter CHM
csv CSV - Comma-Separated Values Konwerter CSV
dat DAT formats Konwerter DAT
db DB - SQLite Database File Format Konwerter DB
dbf Database File Konwerter DBF
doc DOC - Microsoft Word Binary File Format Konwerter DOC
docm DOCM, Word Open XML Macro-Enabled Document Konwerter DOCM
docx DOCX - Office Open XML Document Konwerter DOCX
dot DOT, Microsoft Word Document Template File Konwerter DOT
dotx DOTX, Word Open XML Document Template Konwerter DOTX
eml EML - EMail Message Konwerter EML
exp Export File Konwerter EXP
fit Garmin Activity File Konwerter FIT
gaeb Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen Konwerter GAEB
gdb GDB (GEO Data Base) Konwerter GDB
geojson GeoJSON Konwerter GEOJSON
geotiff GeoTIFF Konwerter GEOTIFF
gml Graph Modelling Language Konwerter GML
gps GPS Format Konwerter GPS
gpx GPS Exchange Format Konwerter GPX
grib GRIB (GRIdded Binary) Konwerter GRIB
htm HTM, Hypertext Markup Language File Konwerter HTM
html HTML - Hypertext Markup Language Konwerter HTML
hwp HWP, Hanword Document Konwerter HWP
json JavaScript Object Notation Konwerter JSON
key KEY - Apple Keynote File Konwerter KEY
kml Keyhole Markup Language Konwerter KML
kmz Keyhole Markup Language zipped Konwerter KMZ
m3u MP3 playlist Konwerter M3U
md MD, Markdown Documentation File Konwerter MD
mdb Microsoft Access DataBase Konwerter MDB
msg MSG - Microsoft Outlook Email Format Konwerter MSG
netcdf NetCDF (Network Common Data Form) Konwerter NETCDF
nmea NMEA GPS data Konwerter NMEA
nsp Nintendo Submission Package Konwerter NSP
numbers NUMBERS - Apple Numbers file Konwerter NUMBERS
odf OpenDocument Formula Konwerter ODF
odg OpenDocument Drawing Konwerter ODG
odp ODP - OpenDocument Presentation Konwerter ODP
ods ODS - OpenDocument Spreadsheet Konwerter ODS
odt ODT - OpenDocument Text Konwerter ODT
ost Off-line Storage Table Konwerter OST
ots OpenDocument Spreadsheet Template Konwerter OTS
ott OpenDocument Text Template Konwerter OTT
oxps OXPS - Open XML Paper Specification Konwerter OXPS
pages PAGES - Apple Pages File Konwerter PAGES
pbf Protocolbuffer Binary Format Konwerter PBF
pdf PDF - Portable Document Format Konwerter PDF
pes PES Brother Embroidery Format Konwerter PES
potm PowerPoint Macro-Enabled Template Konwerter POTM
potx Microsoft PowerPoint Template Konwerter POTX
pps Microsoft PowerPoint Konwerter PPS
ppsm PowerPoint Macro-Enabled Slideshow Konwerter PPSM
ppsx PowerPoint Open XML Slide Show Konwerter PPSX
ppt PPT - Microsoft PowerPoint Binary File Format Konwerter PPT
pptm PPTM, PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation Konwerter PPTM
pptx PPTX - Office Open XML Presentation Konwerter PPTX
prn PRN PostScript file Konwerter PRN
psb PhotoShop Big Konwerter PSB
pst Personal Storage Table Konwerter PST
pub Microsoft Publisher document Konwerter PUB
rst reStructuredText Konwerter RST
rtf RTF - Rich Text Format Konwerter RTF
sdc OpenOffice Spreadsheet Konwerter SDC
sdw OpenOffice Text Document Konwerter SDW
shp Shapefile format Konwerter SHP
spb Samsung Kies exported phone contacts library Konwerter SPB
sql Structured Query Language data Konwerter SQL
sqlite SQLite database Konwerter SQLITE
srt SubRip Text Konwerter SRT
stw StarOffice Document Template Konwerter STW
sxc StarOffice Calc Spreadsheet Konwerter SXC
sxw OpenOffice Writer document Konwerter SXW
tab MapInfo TAB format Konwerter TAB
tex TEX, LaTeX Source Document Konwerter TEX
tsv Tab Separated Values Konwerter TSV
txt TXT - Raw text file Konwerter TXT
vcf vCard - Virtual Contact File Konwerter VCF
website Website Konwerter WEBSITE
wk1 Lotus 1-2-3 spreadsheet Konwerter WK1
wks Microsoft Works Spreadsheet Konwerter WKS
wkt Well-known text (WKT) Konwerter WKT
wpd WordPerfect Document Konwerter WPD
wps WPS - WPS Office Konwerter WPS
xci NX Card Image Konwerter XCI
xls XLS - Microsoft Excel Binary File Format Konwerter XLS
xlsm XLSM, Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Konwerter XLSM
xlsx XLSX - Office Open XML Document Konwerter XLSX
xlt Microsoft Excel Workbook Template Konwerter XLT
xml XML - Extensible Markup Language Konwerter XML
xmp Adobe Extensible Metadata Platform data Konwerter XMP
xps XPS - XML Paper Specification Konwerter XPS
yaml YAML Ain't Markup Language Konwerter YAML