แปลงไฟล์ GIF

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ GIF

ชื่อ GIF
ชื่อเต็ม GIF - CompuServe Graphics Interchange Format
ไฟล์นามสกุล .gif
ประเภท MIME image/gif
พัฒนาโดย CompuServe
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, the GIMP, ImageMagick, IrfanView, Pixel image editor, Paint.NET.
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/GIF