Konwerter archiwum online

Wybierz pliki do konwersji lub przeciągnij i upuść je w obszarze przesyłania.
Twoje pliki są bezpiecznie chronione i dostępne tylko dla Ciebie.
Wszystkie pliki są automatycznie usuwane z naszych serwerów po 1 godzinie.

Obsługiwane formaty

Nazwa Pełna nazwa Konwersja plików
7z 7Z - 7z Archive Konwerter 7Z
ace WinAce Compressed File Konwerter ACE
bz2 bzip2 Konwerter BZ2
cab Cabinet File Konwerter CAB
cbz CBZ - Comic Book Archive Konwerter CBZ
cia Nintendo 3DS CTR importable archive Konwerter CIA
deb Debian Software Package Konwerter DEB
gz GZ, Gnu Zipped Archive File Konwerter GZ
img IMG, Disk Image File Konwerter IMG
iso ISO, Disc Image File Konwerter ISO
jar JAR, Java Archive File Konwerter JAR
nds Nintendo DS game ROM Konwerter NDS
rar RAR - RAR Archive Konwerter RAR
snb SNB, S Note File Konwerter SNB
tar TAR - Tape Archive Konwerter TAR
tar.bz2 TAR-BZ2 archive Konwerter TAR.BZ2
tar.gz Gzip Compressed Archive Konwerter TAR.GZ
tar.lz TAR.LZ Compressed Archive File Konwerter TAR.LZ
tar.xz TAR.XZ Compressed Archive File Konwerter TAR.XZ
tbz2 BZIP/TAR compressed archive Konwerter TBZ2
tgz TGZ, Gzipped Tar File Konwerter TGZ
wmz Compressed Windows Metafile Konwerter WMZ
xz XZ Utils compressed archive Konwerter XZ
zip ZIP - ZIP Archive Konwerter ZIP