Konwerter CSV online

Wybierz pliki do konwersji lub po prostu przeciągnij i upuść je w obszarze przesyłania

Informacje o formacie pliku CSV

Nazwa CSV
Pełna nazwa CSV - Comma-Separated Values
Rozszerzenie pliku .csv
Typ MIME text/csv
Opracowany przez Informational RFC
Rodzaj formatu multi-platform, serial data streams
Opis W komputerowych, a wartości oddzielonych odstępami (CSV) plik przechowuje tabelarycznych danych (numery i tekst), w postaci zwykłego tekstu. Każda linia pliku jest zapisem danych. Każdy rekord składa się z jednego lub większej liczby pól, oddzielonych przecinkami. Korzystanie z przecinkiem jako separator pól jest źródłem nazwy dla tego formatu pliku.
Szczegóły techniczne Format pliku CSV nie jest znormalizowana. Podstawową ideą oddzielania pól przecinkami jest jasne, ale ten pomysł się komplikuje, gdy dane pole może także zawierać przecinków lub nawet osadzone line-przerwy. implementacje CSV mogą nie obsługiwać tego typu danych pola, lub mogą używać cudzysłowu otoczyć pole.
Powiązane programy Microsoft Excel, LibreOffice Calc
Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values