แปลงไฟล์ AVI

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ AVI

ชื่อ AVI
ชื่อเต็ม AVI - Microsoft Audio/Visual Interleaved
ไฟล์นามสกุล .avi
ประเภท MIME video/vnd.avi, video/avi, video/msvideo, video/x-msvideo
พัฒนาโดย Microsoft
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง Windows Media Player, Windows Movie Maker, Avidemux, AviSynth, Adobe After Effects, Media Player Classic, VLC.
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/Audio_Video_Interleave