XML konverterare online

Välj filer eller dra och släpp dem här.
Bara du har tillgång till dina filer.
Alla filer kommer att raderas efter en timme.

Information om XML-filformat

🔸 Filformat XML
🔸 Fullständiga namn XML - Extensible Markup Language
🔸 Filtillägg .xml
🔸 MIME-typ application/xml, text/xml
🔸 Utvecklad av World Wide Web Consortium
🔸 Typ av format
🔸 Beskrivning Vid beräkning, Extensible Markup Language (XML) är ett märkspråk som definierar en uppsättning regler för kodning dokument i ett format som är både mänskligt läsbar och maskinläsbar. Design mål XML betonar enkelhet, allmän och användbarhet över Internet.
🔸 Tekniska detaljer XML är ett textdataformat med starkt stöd via Unicode för olika mänskliga språk. Flera schema system finns för att underlätta fastställandet av XML-baserade språk, medan programmerare har utvecklat många programmeringsgränssnitt (API) för att underlätta behandlingen av XML-data.
🔸 Tillhörande program Microsoft Office, OpenOffice.org, LibreOffice, Apple iWork
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/XML

FAQ

  👍 Vad är den bästa XML-omvandlaren?
  AnyConv. Vår XML-omvandlare är snabb, gratis och kräver inte programvaruinstallation.
  🔺 Hur konvertera Dokumentfiler till XML?
  Välj filer och ladda upp dem på sidan. Välj "till XML" och klicka på "Konvertera". Efter några sekunder kan du ladda ner XML-filer.
  🔻 Hur man ändrar XML till ett annat format?
  Ladda upp din XML-fil på sidan. Välj målformat och klicka på "Konvertera". XML-konvertering tar några sekunder.
  📱 Kan jag använda XML-omvandlare på iPhone eller iPad?
  Ja, du kan konvertera XML-filer från iPhone, iPad och andra mobila enheter, eftersom AnyConv XML Converter är en webbplatstjänst med flera plattformar.