Chuyển đổi XML

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp XML

🔸 Định dạng tệp XML
🔸 Họ và tên XML - Extensible Markup Language
🔸 Phần mở rộng tập tin .xml
🔸 Loại MIME application/xml, text/xml
🔸 Được phát triển bởi World Wide Web Consortium
🔸 Loại định dạng Markup language
🔸 Sự miêu tả Trong máy tính, Extensible Markup Language (XML) là một ngôn ngữ đánh dấu rằng định nghĩa một tập các quy tắc cho các tài liệu mã hóa trong một định dạng đó là cả hai con người có thể đọc được và máy có thể đọc được. Các mục tiêu thiết kế của XML nhấn mạnh sự đơn giản, tính tổng quát, và khả năng sử dụng trên Internet.
🔸 Chi tiết kỹ thuật XML là một định dạng dữ liệu văn bản với sự hỗ trợ mạnh mẽ qua Unicode cho các ngôn ngữ con người khác nhau. Một số hệ thống schema tồn tại để hỗ trợ trong việc định nghĩa của ngôn ngữ dựa trên XML, trong khi các lập trình viên đã phát triển nhiều giao diện lập trình ứng dụng (API) để hỗ trợ quá trình xử lý dữ liệu XML.
🔸 Chương trình liên kết Microsoft Office, OpenOffice.org, LibreOffice, Apple iWork
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/XML

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi XML tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi XML của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Tài liệu sang XML?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang XML" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp XML.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi XML sang định dạng khác?
  Tải lên tệp XML của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi XML mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi XML trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp XML từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv XML Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.