Μετατροπέας mesh

Επιλέξτε αρχεία ή σύρετε και αποθέστε τα εδώ.
Μόνο εσείς έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας.
Όλα τα αρχεία θα διαγραφούν μετά από μία ώρα.

Υποστηριζόμενες μορφές

🔸 Μορφή αρχείου 🔸 Πλήρες όνομα 🔸 Μετατροπέας
123dx 123D Design Model File Μετατροπή από 123DX
3dm Rhino 3D Model Μετατροπή από 3DM
3ds Autodesk 3D Studio Max Μετατροπή από 3DS
3mf 3D Manufacturing Format Μετατροπή από 3MF
b3d Blitz3D Model Μετατροπή από B3D
blend Blender 3D data file Μετατροπή από BLEND
bsp Quake Engine Game Map File Μετατροπή από BSP
bvh Biovision Hierarchy Μετατροπή από BVH
c4d Cinema 4D Μετατροπή από C4D
ctm OpenCTM Data File Μετατροπή από CTM
dae COLLADA (COLLAborative Design Activity) Μετατροπή από DAE
dem USGS DEM Μετατροπή από DEM
dff DFF RenderWare Model File Μετατροπή από DFF
f3d Fusion 3D Design Μετατροπή από F3D
fbx Filmbox Μετατροπή από FBX
gcode G-Code 3D Printer File Μετατροπή από GCODE
glb GL Transmission Format Μετατροπή από GLB
gltf GL Transmission Format Μετατροπή από GLTF
hgl HP Graphics Language File Μετατροπή από HGL
iges Initial Graphics Exchange Specification Μετατροπή από IGES
igs Initial Graphics Exchange Specification Μετατροπή από IGS
ipt Inventor Part File Μετατροπή από IPT
lwo LightWave 3D Object File Μετατροπή από LWO
max 3ds Max Scene File Μετατροπή από MAX
mb Maya Binary Project File Μετατροπή από MB
mdl Warcraft 3 3D Model Text File Μετατροπή από MDL
mesh 3D Mesh Model Μετατροπή από MESH
nif Gamebryo Model File Μετατροπή από NIF
obj OBJ geometry format Μετατροπή από OBJ
off Object File Format Μετατροπή από OFF
osm OpenStreetMap Map File Μετατροπή από OSM
pdo Pepakura Designer File Μετατροπή από PDO
ply Polygon File Format Μετατροπή από PLY
pmd MikuMikuDance Project File Μετατροπή από PMD
pmx MikuMikuDance Project File Μετατροπή από PMX
psk Unreal Engine Skeletal Mesh File Μετατροπή από PSK
pskx Unreal Engine 3 Static Mesh Data Μετατροπή από PSKX
sk Sketch/Skencil format Μετατροπή από SK
skp SketchUp Document Μετατροπή από SKP
sldprt SolidWorks Part File Μετατροπή από SLDPRT
smd Valve Studiomdl Data format Μετατροπή από SMD
step Standard for the Exchange of Product model data Μετατροπή από STEP
stl Stereolithography File Format Μετατροπή από STL
stp Standard for the Exchange of Product model data Μετατροπή από STP
u3d Universal 3D Μετατροπή από U3D
vmd Vocaloid Motion Data File Μετατροπή από VMD
vtk Visualization Toolkit Data File Μετατροπή από VTK
vtx Anim8or 3D Model Μετατροπή από VTX
vvd VVD (Valve Studio Model Vertex Data File) Μετατροπή από VVD
wrl Virtual Reality Modeling Language File Μετατροπή από WRL
x3d Extensible 3D (X3D) Graphics Μετατροπή από X3D
yft Grand Theft Auto 5 Texture File Μετατροπή από YFT
z3d ZModeler 3D File Μετατροπή από Z3D