แปลงตาข่ายออนไลน์

เลือกไฟล์หรือลากและวางที่นี่
มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้
ไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบหลังจากหนึ่งชั่วโมง

รูปแบบที่รองรับ

🔸 รูปแบบไฟล์ 🔸 ชื่อเต็ม 🔸 การแปลงไฟล์
123dx 123D Design Model File แปลง 123DX
3dm Rhino 3D Model แปลง 3DM
3ds Autodesk 3D Studio Max แปลง 3DS
3mf 3D Manufacturing Format แปลง 3MF
b3d Blitz3D Model แปลง B3D
blend Blender 3D data file แปลง BLEND
bsp Quake Engine Game Map File แปลง BSP
bvh Biovision Hierarchy แปลง BVH
c4d Cinema 4D แปลง C4D
ctm OpenCTM Data File แปลง CTM
dae COLLADA (COLLAborative Design Activity) แปลง DAE
dem USGS DEM แปลง DEM
dff DFF RenderWare Model File แปลง DFF
f3d Fusion 3D Design แปลง F3D
fbx Filmbox แปลง FBX
gcode G-Code 3D Printer File แปลง GCODE
glb GL Transmission Format แปลง GLB
gltf GL Transmission Format แปลง GLTF
hgl HP Graphics Language File แปลง HGL
iges Initial Graphics Exchange Specification แปลง IGES
igs Initial Graphics Exchange Specification แปลง IGS
ipt Inventor Part File แปลง IPT
lwo LightWave 3D Object File แปลง LWO
max 3ds Max Scene File แปลง MAX
mb Maya Binary Project File แปลง MB
mdl Warcraft 3 3D Model Text File แปลง MDL
mesh 3D Mesh Model แปลง MESH
nif Gamebryo Model File แปลง NIF
obj OBJ geometry format แปลง OBJ
off Object File Format แปลง OFF
osm OpenStreetMap Map File แปลง OSM
pdo Pepakura Designer File แปลง PDO
ply Polygon File Format แปลง PLY
pmd MikuMikuDance Project File แปลง PMD
pmx MikuMikuDance Project File แปลง PMX
psk Unreal Engine Skeletal Mesh File แปลง PSK
pskx Unreal Engine 3 Static Mesh Data แปลง PSKX
sk Sketch/Skencil format แปลง SK
skp SketchUp Document แปลง SKP
sldprt SolidWorks Part File แปลง SLDPRT
smd Valve Studiomdl Data format แปลง SMD
step Standard for the Exchange of Product model data แปลง STEP
stl Stereolithography File Format แปลง STL
stp Standard for the Exchange of Product model data แปลง STP
u3d Universal 3D แปลง U3D
vmd Vocaloid Motion Data File แปลง VMD
vtk Visualization Toolkit Data File แปลง VTK
vtx Anim8or 3D Model แปลง VTX
vvd VVD (Valve Studio Model Vertex Data File) แปลง VVD
wrl Virtual Reality Modeling Language File แปลง WRL
x3d Extensible 3D (X3D) Graphics แปลง X3D
yft Grand Theft Auto 5 Texture File แปลง YFT
z3d ZModeler 3D File แปลง Z3D