Mesh konverterare online

Välj filer eller dra och släpp dem här.
Bara du har tillgång till dina filer.
Alla filer kommer att raderas efter en timme.

Stödda format

🔸 Filformat 🔸 Fullständiga namn 🔸 Filkonvertering
123dx 123D Design Model File 123DX konverterare
3dm Rhino 3D Model 3DM konverterare
3ds Autodesk 3D Studio Max 3DS konverterare
3mf 3D Manufacturing Format 3MF konverterare
b3d Blitz3D Model B3D konverterare
blend Blender 3D data file BLEND konverterare
bsp Quake Engine Game Map File BSP konverterare
bvh Biovision Hierarchy BVH konverterare
c4d Cinema 4D C4D konverterare
ctm OpenCTM Data File CTM konverterare
dae COLLADA (COLLAborative Design Activity) DAE konverterare
dem USGS DEM DEM konverterare
dff DFF RenderWare Model File DFF konverterare
f3d Fusion 3D Design F3D konverterare
fbx Filmbox FBX konverterare
gcode G-Code 3D Printer File GCODE konverterare
glb GL Transmission Format GLB konverterare
gltf GL Transmission Format GLTF konverterare
hgl HP Graphics Language File HGL konverterare
iges Initial Graphics Exchange Specification IGES konverterare
igs Initial Graphics Exchange Specification IGS konverterare
ipt Inventor Part File IPT konverterare
lwo LightWave 3D Object File LWO konverterare
max 3ds Max Scene File MAX konverterare
mb Maya Binary Project File MB konverterare
mdl Warcraft 3 3D Model Text File MDL konverterare
mesh 3D Mesh Model MESH konverterare
nif Gamebryo Model File NIF konverterare
obj OBJ geometry format OBJ konverterare
off Object File Format OFF konverterare
osm OpenStreetMap Map File OSM konverterare
pdo Pepakura Designer File PDO konverterare
ply Polygon File Format PLY konverterare
pmd MikuMikuDance Project File PMD konverterare
pmx MikuMikuDance Project File PMX konverterare
psk Unreal Engine Skeletal Mesh File PSK konverterare
pskx Unreal Engine 3 Static Mesh Data PSKX konverterare
sk Sketch/Skencil format SK konverterare
skp SketchUp Document SKP konverterare
sldprt SolidWorks Part File SLDPRT konverterare
smd Valve Studiomdl Data format SMD konverterare
step Standard for the Exchange of Product model data STEP konverterare
stl Stereolithography File Format STL konverterare
stp Standard for the Exchange of Product model data STP konverterare
u3d Universal 3D U3D konverterare
vmd Vocaloid Motion Data File VMD konverterare
vtk Visualization Toolkit Data File VTK konverterare
vtx Anim8or 3D Model VTX konverterare
vvd VVD (Valve Studio Model Vertex Data File) VVD konverterare
wrl Virtual Reality Modeling Language File WRL konverterare
x3d Extensible 3D (X3D) Graphics X3D konverterare
yft Grand Theft Auto 5 Texture File YFT konverterare
z3d ZModeler 3D File Z3D konverterare