Arkivkonverterer online

Velg filer eller dra og slipp dem her.
Bare du har tilgang til filene dine.
Alle filer vil bli slettet etter en time.

Støttede formater

🔸 Filformat 🔸 Fullt navn 🔸 ilkonvertering
7z 7Z - 7z Archive 7Z konverter
ace WinAce Compressed File ACE konverter
bz2 bzip2 BZ2 konverter
cab Cabinet File CAB konverter
cbz CBZ - Comic Book Archive CBZ konverter
cia Nintendo 3DS CTR importable archive CIA konverter
deb Debian Software Package DEB konverter
gz GZ, Gnu Zipped Archive File GZ konverter
img IMG, Disk Image File IMG konverter
iso ISO, Disc Image File ISO konverter
jar JAR, Java Archive File JAR konverter
nds Nintendo DS game ROM NDS konverter
rar RAR - RAR Archive RAR konverter
tar TAR - Tape Archive TAR konverter
tar.bz2 TAR-BZ2 archive TAR.BZ2 konverter
tar.gz Gzip Compressed Archive TAR.GZ konverter
tar.lz TAR.LZ Compressed Archive File TAR.LZ konverter
tar.xz TAR.XZ Compressed Archive File TAR.XZ konverter
tbz2 BZIP/TAR compressed archive TBZ2 konverter
tgz TGZ, Gzipped Tar File TGZ konverter
wmz Compressed Windows Metafile WMZ konverter
xz XZ Utils compressed archive XZ konverter
zip ZIP - ZIP Archive ZIP konverter