Asiakirja muunnin

Valitse tiedostot tai vedä ja pudota ne tähän.
Vain sinulla on pääsy tiedostoihisi.
Kaikki tiedostot poistetaan tunnin kuluttua.

Tuetut muodot

🔸 Tiedosto muoto 🔸 Koko nimi 🔸 Tiedoston muuntaminen
abw AbiWord ABW muunnin
accdb Access 2007 Database ACCDB muunnin
bin BIN, Generic Binary File BIN muunnin
cdt CorelDraw Template CDT muunnin
chm CHM - Microsoft Compiled HTML Help CHM muunnin
csv CSV - Comma-Separated Values CSV muunnin
dat DAT formats DAT muunnin
db DB - SQLite Database File Format DB muunnin
dbf Database File DBF muunnin
doc DOC - Microsoft Word Binary File Format DOC muunnin
docm DOCM, Word Open XML Macro-Enabled Document DOCM muunnin
docx DOCX - Office Open XML Document DOCX muunnin
dot DOT, Microsoft Word Document Template File DOT muunnin
dotx DOTX, Word Open XML Document Template DOTX muunnin
eml EML - EMail Message EML muunnin
exp Export File EXP muunnin
fit Garmin Activity File FIT muunnin
gaeb Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen GAEB muunnin
gdb GDB (GEO Data Base) GDB muunnin
geojson GeoJSON GEOJSON muunnin
geotiff GeoTIFF GEOTIFF muunnin
gml Graph Modelling Language GML muunnin
gps GPS Format GPS muunnin
gpx GPS Exchange Format GPX muunnin
grib GRIB (GRIdded Binary) GRIB muunnin
htm HTM, Hypertext Markup Language File HTM muunnin
html HTML - Hypertext Markup Language HTML muunnin
hwp HWP, Hanword Document HWP muunnin
json JavaScript Object Notation JSON muunnin
key KEY - Apple Keynote File KEY muunnin
kml Keyhole Markup Language KML muunnin
kmz Keyhole Markup Language zipped KMZ muunnin
m3u MP3 playlist M3U muunnin
md MD, Markdown Documentation File MD muunnin
mdb Microsoft Access DataBase MDB muunnin
msg MSG - Microsoft Outlook Email Format MSG muunnin
netcdf NetCDF (Network Common Data Form) NETCDF muunnin
nmea NMEA GPS data NMEA muunnin
nsp Nintendo Submission Package NSP muunnin
numbers NUMBERS - Apple Numbers file NUMBERS muunnin
odf OpenDocument Formula ODF muunnin
odg OpenDocument Drawing ODG muunnin
odp ODP - OpenDocument Presentation ODP muunnin
ods ODS - OpenDocument Spreadsheet ODS muunnin
odt ODT - OpenDocument Text ODT muunnin
ost Off-line Storage Table OST muunnin
ots OpenDocument Spreadsheet Template OTS muunnin
ott OpenDocument Text Template OTT muunnin
oxps OXPS - Open XML Paper Specification OXPS muunnin
pages PAGES - Apple Pages File PAGES muunnin
pbf Protocolbuffer Binary Format PBF muunnin
pdf PDF - Portable Document Format PDF muunnin
pes PES Brother Embroidery Format PES muunnin
potm PowerPoint Macro-Enabled Template POTM muunnin
potx Microsoft PowerPoint Template POTX muunnin
pps Microsoft PowerPoint PPS muunnin
ppsm PowerPoint Macro-Enabled Slideshow PPSM muunnin
ppsx PowerPoint Open XML Slide Show PPSX muunnin
ppt PPT - Microsoft PowerPoint Binary File Format PPT muunnin
pptm PPTM, PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation PPTM muunnin
pptx PPTX - Office Open XML Presentation PPTX muunnin
prn PRN PostScript file PRN muunnin
psb PhotoShop Big PSB muunnin
pst Personal Storage Table PST muunnin
pub Microsoft Publisher document PUB muunnin
rst reStructuredText RST muunnin
rtf RTF - Rich Text Format RTF muunnin
sdc OpenOffice Spreadsheet SDC muunnin
sdw OpenOffice Text Document SDW muunnin
shp Shapefile format SHP muunnin
spb Samsung Kies exported phone contacts library SPB muunnin
sql Structured Query Language data SQL muunnin
sqlite SQLite database SQLITE muunnin
srt SubRip Text SRT muunnin
stw StarOffice Document Template STW muunnin
sxc StarOffice Calc Spreadsheet SXC muunnin
sxw OpenOffice Writer document SXW muunnin
tab MapInfo TAB format TAB muunnin
tex TEX, LaTeX Source Document TEX muunnin
tsv Tab Separated Values TSV muunnin
txt TXT - Raw text file TXT muunnin
vcf vCard - Virtual Contact File VCF muunnin
website Website WEBSITE muunnin
wk1 Lotus 1-2-3 spreadsheet WK1 muunnin
wks Microsoft Works Spreadsheet WKS muunnin
wkt Well-known text (WKT) WKT muunnin
wpd WordPerfect Document WPD muunnin
wps WPS - WPS Office WPS muunnin
xci NX Card Image XCI muunnin
xls XLS - Microsoft Excel Binary File Format XLS muunnin
xlsm XLSM, Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet XLSM muunnin
xlsx XLSX - Office Open XML Document XLSX muunnin
xlt Microsoft Excel Workbook Template XLT muunnin
xml XML - Extensible Markup Language XML muunnin
xmp Adobe Extensible Metadata Platform data XMP muunnin
xps XPS - XML Paper Specification XPS muunnin
yaml YAML Ain't Markup Language YAML muunnin