Belge dönüştürücü

Dosyaları seçin veya buraya sürükleyip bırakın.
Dosyalarınıza yalnızca siz erişebilirsiniz.
Tüm dosyalar bir saat sonra silinecektir.

Desteklenen Formatlar

🔸 Dosya formatı 🔸 Tam adı 🔸 Dosya dönüştürme
abw AbiWord ABW dönüştürücü
accdb Access 2007 Database ACCDB dönüştürücü
bin BIN, Generic Binary File BIN dönüştürücü
cdt CorelDraw Template CDT dönüştürücü
chm CHM - Microsoft Compiled HTML Help CHM dönüştürücü
csv CSV - Comma-Separated Values CSV dönüştürücü
dat DAT formats DAT dönüştürücü
db DB - SQLite Database File Format DB dönüştürücü
dbf Database File DBF dönüştürücü
doc DOC - Microsoft Word Binary File Format DOC dönüştürücü
docm DOCM, Word Open XML Macro-Enabled Document DOCM dönüştürücü
docx DOCX - Office Open XML Document DOCX dönüştürücü
dot DOT, Microsoft Word Document Template File DOT dönüştürücü
dotx DOTX, Word Open XML Document Template DOTX dönüştürücü
eml EML - EMail Message EML dönüştürücü
exp Export File EXP dönüştürücü
fit Garmin Activity File FIT dönüştürücü
gaeb Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen GAEB dönüştürücü
gdb GDB (GEO Data Base) GDB dönüştürücü
geojson GeoJSON GEOJSON dönüştürücü
geotiff GeoTIFF GEOTIFF dönüştürücü
gml Graph Modelling Language GML dönüştürücü
gps GPS Format GPS dönüştürücü
gpx GPS Exchange Format GPX dönüştürücü
grib GRIB (GRIdded Binary) GRIB dönüştürücü
htm HTM, Hypertext Markup Language File HTM dönüştürücü
html HTML - Hypertext Markup Language HTML dönüştürücü
hwp HWP, Hanword Document HWP dönüştürücü
json JavaScript Object Notation JSON dönüştürücü
key KEY - Apple Keynote File KEY dönüştürücü
kml Keyhole Markup Language KML dönüştürücü
kmz Keyhole Markup Language zipped KMZ dönüştürücü
m3u MP3 playlist M3U dönüştürücü
md MD, Markdown Documentation File MD dönüştürücü
mdb Microsoft Access DataBase MDB dönüştürücü
msg MSG - Microsoft Outlook Email Format MSG dönüştürücü
netcdf NetCDF (Network Common Data Form) NETCDF dönüştürücü
nmea NMEA GPS data NMEA dönüştürücü
nsp Nintendo Submission Package NSP dönüştürücü
numbers NUMBERS - Apple Numbers file NUMBERS dönüştürücü
odf OpenDocument Formula ODF dönüştürücü
odg OpenDocument Drawing ODG dönüştürücü
odp ODP - OpenDocument Presentation ODP dönüştürücü
ods ODS - OpenDocument Spreadsheet ODS dönüştürücü
odt ODT - OpenDocument Text ODT dönüştürücü
ost Off-line Storage Table OST dönüştürücü
ots OpenDocument Spreadsheet Template OTS dönüştürücü
ott OpenDocument Text Template OTT dönüştürücü
oxps OXPS - Open XML Paper Specification OXPS dönüştürücü
pages PAGES - Apple Pages File PAGES dönüştürücü
pbf Protocolbuffer Binary Format PBF dönüştürücü
pdf PDF - Portable Document Format PDF dönüştürücü
pes PES Brother Embroidery Format PES dönüştürücü
potm PowerPoint Macro-Enabled Template POTM dönüştürücü
potx Microsoft PowerPoint Template POTX dönüştürücü
pps Microsoft PowerPoint PPS dönüştürücü
ppsm PowerPoint Macro-Enabled Slideshow PPSM dönüştürücü
ppsx PowerPoint Open XML Slide Show PPSX dönüştürücü
ppt PPT - Microsoft PowerPoint Binary File Format PPT dönüştürücü
pptm PPTM, PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation PPTM dönüştürücü
pptx PPTX - Office Open XML Presentation PPTX dönüştürücü
prn PRN PostScript file PRN dönüştürücü
psb PhotoShop Big PSB dönüştürücü
pst Personal Storage Table PST dönüştürücü
pub Microsoft Publisher document PUB dönüştürücü
rst reStructuredText RST dönüştürücü
rtf RTF - Rich Text Format RTF dönüştürücü
sdc OpenOffice Spreadsheet SDC dönüştürücü
sdw OpenOffice Text Document SDW dönüştürücü
shp Shapefile format SHP dönüştürücü
spb Samsung Kies exported phone contacts library SPB dönüştürücü
sql Structured Query Language data SQL dönüştürücü
sqlite SQLite database SQLITE dönüştürücü
srt SubRip Text SRT dönüştürücü
stw StarOffice Document Template STW dönüştürücü
sxc StarOffice Calc Spreadsheet SXC dönüştürücü
sxw OpenOffice Writer document SXW dönüştürücü
tab MapInfo TAB format TAB dönüştürücü
tex TEX, LaTeX Source Document TEX dönüştürücü
tsv Tab Separated Values TSV dönüştürücü
txt TXT - Raw text file TXT dönüştürücü
vcf vCard - Virtual Contact File VCF dönüştürücü
website Website WEBSITE dönüştürücü
wk1 Lotus 1-2-3 spreadsheet WK1 dönüştürücü
wks Microsoft Works Spreadsheet WKS dönüştürücü
wkt Well-known text (WKT) WKT dönüştürücü
wpd WordPerfect Document WPD dönüştürücü
wps WPS - WPS Office WPS dönüştürücü
xci NX Card Image XCI dönüştürücü
xls XLS - Microsoft Excel Binary File Format XLS dönüştürücü
xlsm XLSM, Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet XLSM dönüştürücü
xlsx XLSX - Office Open XML Document XLSX dönüştürücü
xlt Microsoft Excel Workbook Template XLT dönüştürücü
xml XML - Extensible Markup Language XML dönüştürücü
xmp Adobe Extensible Metadata Platform data XMP dönüştürücü
xps XPS - XML Paper Specification XPS dönüştürücü
yaml YAML Ain't Markup Language YAML dönüştürücü