Převaděč dokumentů

Vyberte soubory nebo je sem přetáhněte.
Ke svým souborům máte přístup pouze vy.
Všechny soubory budou smazány po jedné hodině.

Podporované formáty

🔸 Formát souboru 🔸 Celé jméno 🔸 Konverze souboru
abw AbiWord Převodník ABW
accdb Access 2007 Database Převodník ACCDB
bin BIN, Generic Binary File Převodník BIN
cdt CorelDraw Template Převodník CDT
chm CHM - Microsoft Compiled HTML Help Převodník CHM
csv CSV - Comma-Separated Values Převodník CSV
dat DAT formats Převodník DAT
db DB - SQLite Database File Format Převodník DB
dbf Database File Převodník DBF
doc DOC - Microsoft Word Binary File Format Převodník DOC
docm DOCM, Word Open XML Macro-Enabled Document Převodník DOCM
docx DOCX - Office Open XML Document Převodník DOCX
dot DOT, Microsoft Word Document Template File Převodník DOT
dotx DOTX, Word Open XML Document Template Převodník DOTX
eml EML - EMail Message Převodník EML
exp Export File Převodník EXP
fit Garmin Activity File Převodník FIT
gaeb Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen Převodník GAEB
gdb GDB (GEO Data Base) Převodník GDB
geojson GeoJSON Převodník GEOJSON
geotiff GeoTIFF Převodník GEOTIFF
gml Graph Modelling Language Převodník GML
gps GPS Format Převodník GPS
gpx GPS Exchange Format Převodník GPX
grib GRIB (GRIdded Binary) Převodník GRIB
htm HTM, Hypertext Markup Language File Převodník HTM
html HTML - Hypertext Markup Language Převodník HTML
hwp HWP, Hanword Document Převodník HWP
json JavaScript Object Notation Převodník JSON
key KEY - Apple Keynote File Převodník KEY
kml Keyhole Markup Language Převodník KML
kmz Keyhole Markup Language zipped Převodník KMZ
m3u MP3 playlist Převodník M3U
md MD, Markdown Documentation File Převodník MD
mdb Microsoft Access DataBase Převodník MDB
msg MSG - Microsoft Outlook Email Format Převodník MSG
netcdf NetCDF (Network Common Data Form) Převodník NETCDF
nmea NMEA GPS data Převodník NMEA
nsp Nintendo Submission Package Převodník NSP
numbers NUMBERS - Apple Numbers file Převodník NUMBERS
odf OpenDocument Formula Převodník ODF
odg OpenDocument Drawing Převodník ODG
odp ODP - OpenDocument Presentation Převodník ODP
ods ODS - OpenDocument Spreadsheet Převodník ODS
odt ODT - OpenDocument Text Převodník ODT
ost Off-line Storage Table Převodník OST
ots OpenDocument Spreadsheet Template Převodník OTS
ott OpenDocument Text Template Převodník OTT
oxps OXPS - Open XML Paper Specification Převodník OXPS
pages PAGES - Apple Pages File Převodník PAGES
pbf Protocolbuffer Binary Format Převodník PBF
pdf PDF - Portable Document Format Převodník PDF
pes PES Brother Embroidery Format Převodník PES
potm PowerPoint Macro-Enabled Template Převodník POTM
potx Microsoft PowerPoint Template Převodník POTX
pps Microsoft PowerPoint Převodník PPS
ppsm PowerPoint Macro-Enabled Slideshow Převodník PPSM
ppsx PowerPoint Open XML Slide Show Převodník PPSX
ppt PPT - Microsoft PowerPoint Binary File Format Převodník PPT
pptm PPTM, PowerPoint Open XML Macro-Enabled Presentation Převodník PPTM
pptx PPTX - Office Open XML Presentation Převodník PPTX
prn PRN PostScript file Převodník PRN
psb PhotoShop Big Převodník PSB
pst Personal Storage Table Převodník PST
pub Microsoft Publisher document Převodník PUB
rst reStructuredText Převodník RST
rtf RTF - Rich Text Format Převodník RTF
sdc OpenOffice Spreadsheet Převodník SDC
sdw OpenOffice Text Document Převodník SDW
shp Shapefile format Převodník SHP
spb Samsung Kies exported phone contacts library Převodník SPB
sql Structured Query Language data Převodník SQL
sqlite SQLite database Převodník SQLITE
srt SubRip Text Převodník SRT
stw StarOffice Document Template Převodník STW
sxc StarOffice Calc Spreadsheet Převodník SXC
sxw OpenOffice Writer document Převodník SXW
tab MapInfo TAB format Převodník TAB
tex TEX, LaTeX Source Document Převodník TEX
tsv Tab Separated Values Převodník TSV
txt TXT - Raw text file Převodník TXT
vcf vCard - Virtual Contact File Převodník VCF
website Website Převodník WEBSITE
wk1 Lotus 1-2-3 spreadsheet Převodník WK1
wks Microsoft Works Spreadsheet Převodník WKS
wkt Well-known text (WKT) Převodník WKT
wpd WordPerfect Document Převodník WPD
wps WPS - WPS Office Převodník WPS
xci NX Card Image Převodník XCI
xls XLS - Microsoft Excel Binary File Format Převodník XLS
xlsm XLSM, Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet Převodník XLSM
xlsx XLSX - Office Open XML Document Převodník XLSX
xlt Microsoft Excel Workbook Template Převodník XLT
xml XML - Extensible Markup Language Převodník XML
xmp Adobe Extensible Metadata Platform data Převodník XMP
xps XPS - XML Paper Specification Převodník XPS
yaml YAML Ain't Markup Language Převodník YAML