Chuyển đổi CSV

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp CSV

🔸 Định dạng tệp CSV
🔸 Họ và tên CSV - Comma-Separated Values
🔸 Phần mở rộng tập tin .csv
🔸 Loại MIME text/csv
🔸 Được phát triển bởi Informational RFC
🔸 Loại định dạng multi-platform, serial data streams
🔸 Sự miêu tả Trong máy tính, một giá trị bằng dấu phẩy (CSV) cửa hàng bảng dữ liệu (số và chữ) trong văn bản đơn giản. Mỗi dòng của tập tin là một bản ghi dữ liệu. Mỗi bản ghi bao gồm một hoặc nhiều trường, cách nhau bằng dấu phẩy. Việc sử dụng các dấu phẩy là một dấu phân cách trường là nguồn gốc của tên cho định dạng tập tin này.
🔸 Chi tiết kỹ thuật Các định dạng tập tin CSV không được chuẩn hóa. Ý tưởng cơ bản tách lĩnh vực với một dấu phẩy là rõ ràng, nhưng ý tưởng đó trở nên phức tạp khi dữ liệu hiện trường cũng có thể chứa dấu phẩy hoặc thậm chí nhúng dòng-chia. triển khai CSV không thể xử lý dữ liệu hiện trường như vậy, hoặc họ có thể sử dụng dấu ngoặc kép để bao quanh lĩnh vực này.
🔸 Chương trình liên kết Microsoft Excel, LibreOffice Calc
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi CSV tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi CSV của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Tài liệu sang CSV?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang CSV" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp CSV.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi CSV sang định dạng khác?
  Tải lên tệp CSV của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi CSV mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi CSV trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp CSV từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv CSV Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.