แปลงไฟล์ CSV

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ CSV

ชื่อ CSV
ชื่อเต็ม CSV - Comma-Separated Values
ไฟล์นามสกุล .csv
ประเภท MIME text/csv
พัฒนาโดย Informational RFC
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง Microsoft Excel, LibreOffice Calc
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values