Chuyển RTF sang XML

Chuyển đổi tệp rtf sang định dạng xml trực tuyến miễn phí

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Làm cách nào để chuyển đổi RTF sang XML trực tuyến?

Hướng dẫn từng bước để chuyển đổi rtf sang xml bằng AnyConv. Nó hoạt động trên PC (Windows, Mac, Linux) và thiết bị di động (iPhone, Android).

Tải lên tệp RTF

Kéo và thả tệp RTF của bạn vào khu vực tải lên. Kích thước tệp tối đa là 100 MB.

đổi RTF sang XML

Nhấp vào "Chuyển đổi" để thay đổi rtf thành xml. Quá trình chuyển đổi thường mất vài giây.

Tải xuống tệp XML

Bây giờ bạn có thể tải xuống tệp XML. Liên kết tải xuống chỉ hoạt động trên thiết bị của bạn.

FAQ

 • ❓ Cách chuyển file RTF sang XML?
  Trước tiên, bạn cần thêm tệp để chuyển đổi: kéo và thả tệp RTF của bạn hoặc nhấp vào nút "Chọn tệp". Sau đó nhấp vào nút "Chuyển đổi". Khi quá trình chuyển đổi RTF sang XML hoàn tất, bạn có thể tải xuống tệp XML của mình.
 • ⏱️ Mất bao lâu để chuyển đổi file RTF sang XML?
  Chuyển đổi Tài liệu khá nhanh. Bạn có thể thay đổi RTF thành XML trong vài giây.
 • 🛡️ Có an toàn để chuyển đổi RTF sang XML trên AnyConv không?
  Tất nhiên! Chúng tôi xóa các tập tin tải lên ngay lập tức. Không ai có quyền truy cập vào tập tin của bạn. Chuyển đổi tập tin (bao gồm RTF sang XML) là an toàn tuyệt đối.
 • 💻 Tôi có thể chuyển đổi RTF sang XML trên Mac OS hoặc Linux không?
  Có, bạn có thể sử dụng AnyConv trên bất kỳ hệ điều hành nào có trình duyệt web. Trình chuyển từ RTF sang XML của chúng tôi hoạt động trực tuyến và không yêu cầu cài đặt phần mềm.

Thông tin về định dạng RTF và XML

🔸 Định dạng tệp RTF XML
🔸 Họ và tên RTF - Rich Text Format XML - Extensible Markup Language
🔸 Phần mở rộng tập tin .rtf .xml
🔸 Loại MIME text/rtf, application/rtf application/xml, text/xml
🔸 Được phát triển bởi Microsoft World Wide Web Consortium
🔸 Loại định dạng Document file format Markup language
🔸 Sự miêu tả Text Format Giàu (thường được viết tắt RTF) là một định dạng tập tin tài liệu độc quyền với đặc điểm kỹ thuật được công bố phát triển bởi Tập đoàn Microsoft cho cross-platform trao đổi tài liệu với các sản phẩm của Microsoft. Hầu hết các bộ vi xử lý từ có thể đọc và viết một số phiên bản của RTF. Trong máy tính, Extensible Markup Language (XML) là một ngôn ngữ đánh dấu rằng định nghĩa một tập các quy tắc cho các tài liệu mã hóa trong một định dạng đó là cả hai con người có thể đọc được và máy có thể đọc được. Các mục tiêu thiết kế của XML nhấn mạnh sự đơn giản, tính tổng quát, và khả năng sử dụng trên Internet.
🔸 Chi tiết kỹ thuật Không giống như nhiều định dạng xử lý văn bản, mã RTF có thể con người có thể đọc được: khi một tập tin RTF được xem như là một tập tin văn bản đơn giản, các văn bản ASCII chứa là dễ đọc. Các mã định dạng là không quá mất tập trung cũng không phản trực giác, với điều kiện là tác giả của tài liệu lưu giữ định dạng súc tích. XML là một định dạng dữ liệu văn bản với sự hỗ trợ mạnh mẽ qua Unicode cho các ngôn ngữ con người khác nhau. Một số hệ thống schema tồn tại để hỗ trợ trong việc định nghĩa của ngôn ngữ dựa trên XML, trong khi các lập trình viên đã phát triển nhiều giao diện lập trình ứng dụng (API) để hỗ trợ quá trình xử lý dữ liệu XML.
🔸 Chuyển đổi tập tin Chuyển file RTF Chuyển file XML
🔸 Chương trình liên kết WordPad, LibreOffice, Microsoft Word. Microsoft Office, OpenOffice.org, LibreOffice, Apple iWork
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Rich_Text_Format https://en.wikipedia.org/wiki/XML