• Video

Chuyển đổi video trực tuyến

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực tải lên

Các định dạng được hỗ trợ

Tên Họ và tên Chuyển đổi tập tin
3g2 3rd Generation Partnership Project 2 Chuyển đổi 3G2
3gp 3GP - Third Generation Partnership Project Chuyển đổi 3GP
3gpp 3GPP Multimedia File Chuyển đổi 3GPP
aaf Advanced Authoring Format Chuyển đổi AAF
asf ASF - Advanced Systems Format Chuyển đổi ASF
avchd AVCHD - Advanced Video Coding High Definition Chuyển đổi AVCHD
avi AVI - Microsoft Audio/Visual Interleaved Chuyển đổi AVI
divx Digital Video Express Encoded Movie Files Chuyển đổi DIVX
dv Digital Video Chuyển đổi DV
dvr Microsoft Digital Video Recording Chuyển đổi DVR
f4v Flash MP4 video Chuyển đổi F4V
flv FLV - Flash Video Chuyển đổi FLV
hevc High Efficiency Video Coding Chuyển đổi HEVC
m2ts M2TS - BDAV MPEG-2 transport stream Chuyển đổi M2TS
m2v MPEG-2 Video Chuyển đổi M2V
m4v M4V - Raw MPEG-4 Chuyển đổi M4V
mkv MKV - Matroska Chuyển đổi MKV
mod Tapeless Camcorder Movie File Chuyển đổi MOD
mov MOV - QuickTime File Format Chuyển đổi MOV
mp4 MP4 - MPEG-4 Part 14 Chuyển đổi MP4
mpeg MPEG - Motion Picture Experts Group file interchange format (version 1) Chuyển đổi MPEG
mpeg2 MPEG-2 Chuyển đổi MPEG2
mpg MPEG Video Stream Chuyển đổi MPG
mts High-definition MPEG Transport Stream Chuyển đổi MTS
mxf MXF, Material Exchange Format File Chuyển đổi MXF
ogv OGV - Ogg Video Chuyển đổi OGV
rm RM - RealMedia Chuyển đổi RM
rmvb RealMedia Variable Bit Rate File Chuyển đổi RMVB
swf SWF - Small Web Format Chuyển đổi SWF
ts Video Transport Stream File Chuyển đổi TS
vob VOB - Video Object Chuyển đổi VOB
webm WEBM - HTML5 video Chuyển đổi WEBM
wmv WMV - Windows Media Video Chuyển đổi WMV
wtv Windows Recorded TV Show Chuyển đổi WTV
xvid XviD Chuyển đổi XVID