Chuyển đổi video trực tuyến

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Các định dạng được hỗ trợ

🔸 Định dạng tệp 🔸 Họ và tên 🔸 Chuyển đổi tập tin
3g2 3rd Generation Partnership Project 2 Chuyển đổi 3G2
3gp 3GP - Third Generation Partnership Project Chuyển đổi 3GP
3gpp 3GPP Multimedia File Chuyển đổi 3GPP
aaf Advanced Authoring Format Chuyển đổi AAF
amv AMV video Chuyển đổi AMV
asf ASF - Advanced Systems Format Chuyển đổi ASF
av1 AOMedia Video 1 Chuyển đổi AV1
avchd AVCHD - Advanced Video Coding High Definition Chuyển đổi AVCHD
avi AVI - Microsoft Audio/Visual Interleaved Chuyển đổi AVI
dav DVR365 encrypted video recording Chuyển đổi DAV
divx Digital Video Express Encoded Movie Files Chuyển đổi DIVX
dv Digital Video Chuyển đổi DV
dvr Microsoft Digital Video Recording Chuyển đổi DVR
f4v Flash MP4 video Chuyển đổi F4V
flv FLV - Flash Video Chuyển đổi FLV
h264 H.264 Video Chuyển đổi H264
h265 H.265 High Efficiency Video Chuyển đổi H265
hevc High Efficiency Video Coding Chuyển đổi HEVC
ismv Smooth Streaming MPEG-4 Multimedia Fragment Chuyển đổi ISMV
m1v MPEG-1 IPB Chuyển đổi M1V
m2t MPEG-2 transport stream Chuyển đổi M2T
m2ts M2TS - BDAV MPEG-2 transport stream Chuyển đổi M2TS
m2v MPEG-2 Video Chuyển đổi M2V
m3u8 UTF-8 M3U Playlist Chuyển đổi M3U8
m4v M4V - Raw MPEG-4 Chuyển đổi M4V
mjpeg Motion JPEG video Chuyển đổi MJPEG
mjpg Motion JPG video Chuyển đổi MJPG
mkv MKV - Matroska Chuyển đổi MKV
mod Tapeless Camcorder Movie File Chuyển đổi MOD
mov MOV - QuickTime File Format Chuyển đổi MOV
mp4 MP4 - MPEG-4 Part 14 Chuyển đổi MP4
mpeg MPEG - Motion Picture Experts Group file interchange format (version 1) Chuyển đổi MPEG
mpeg2 MPEG-2 Chuyển đổi MPEG2
mpeg4 MPEG-4 Chuyển đổi MPEG4
mpg MPEG Video Stream Chuyển đổi MPG
mswmm Microsoft Windows Movie Maker project Chuyển đổi MSWMM
mts High-definition MPEG Transport Stream Chuyển đổi MTS
mxf MXF, Material Exchange Format File Chuyển đổi MXF
ogv OGV - Ogg Video Chuyển đổi OGV
psp PlayStation Portable Video Chuyển đổi PSP
rm RM - RealMedia Chuyển đổi RM
rmvb RealMedia Variable Bit Rate File Chuyển đổi RMVB
swf SWF - Small Web Format Chuyển đổi SWF
tod JVC Transport Stream on Disk Chuyển đổi TOD
ts Video Transport Stream File Chuyển đổi TS
vc1 VC-1 Video Data Chuyển đổi VC1
vob VOB - Video Object Chuyển đổi VOB
vpj VideoPad video editor project Chuyển đổi VPJ
webm WEBM - HTML5 video Chuyển đổi WEBM
wlmp Microsoft Windows Live Movie Maker video project Chuyển đổi WLMP
wmv WMV - Windows Media Video Chuyển đổi WMV
wtv Windows Recorded TV Show Chuyển đổi WTV
wve Wondershare Filmora Chuyển đổi WVE
xvid XviD Chuyển đổi XVID