Chuyển đổi ebook trực tuyến

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo và thả chúng vào khu vực tải lên.
Các tệp của bạn được bảo vệ an toàn và chỉ có sẵn cho bạn.
Tất cả các tệp sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 1 giờ.

Các định dạng được hỗ trợ

Tên Họ và tên Chuyển đổi tập tin
acsm Adobe Content Server Message Chuyển đổi ACSM
azw AZW - Kindle Format 8 Chuyển đổi AZW
azw3 Amazon KF8 eBook File Chuyển đổi AZW3
azw4 AZW4 Amazon Print Replica eBook Chuyển đổi AZW4
cbc Comic Book Collection Chuyển đổi CBC
cbr Comic Book RARE File Chuyển đổi CBR
djvu DJVU - DJVU Ebook Format Chuyển đổi DJVU
epub EPUB - Electronic Publication Chuyển đổi EPUB
fb2 FB2 - FictionBook Chuyển đổi FB2
fbz FBZ - FictionBookZip Chuyển đổi FBZ
htmlz Zipped HTML file Chuyển đổi HTMLZ
kfx Amazon KF10 eBook File Chuyển đổi KFX
lit Microsoft Literature eBook File Chuyển đổi LIT
lrf Sony Portable Reader File Chuyển đổi LRF
mobi MOBI - Mobipocket Chuyển đổi MOBI
oeb OEB (Open eBook File) Chuyển đổi OEB
pdb PalmDOC eBook File Chuyển đổi PDB
pml PML (Palm Markup Language File) Chuyển đổi PML
pmlz PMLZ (Zipped Palm Markup Language File) Chuyển đổi PMLZ
prc Mobipocket eBook Chuyển đổi PRC
rb RB (Rocket Edition eBook File) Chuyển đổi RB
tcr Psion Series 3 eBook File Chuyển đổi TCR
txtz TXTZ (Text Zip) Chuyển đổi TXTZ