Công cụ chuyển đổi Word sang XML

Chuyển đổi tệp Word sang định dạng XML trực tuyến miễn phí

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Làm thế nào để chuyển đổi Word sang XML trực tuyến?

Hướng dẫn từng bước để chuyển đổi tệp Word sang định dạng XML

Tải lên tệp Word

Các tệp có phần mở rộng doc, docx và các tệp khác được hỗ trợ. Kích thước tệp được giới hạn ở 100 MB.

Word sang XML

Nhấp vào nút "Chuyển đổi" để bắt đầu chuyển đổi. Nó thường mất một vài giây.

Tải xuống tệp XML

Bây giờ bạn có thể tải xuống tệp XML. Liên kết tải xuống chỉ hoạt động trên thiết bị của bạn.