Quyên góp

AnyConv đã cung cấp dịch vụ chuyển đổi tập tin hoàn toàn miễn phí đến nay đã được 4 năm. Và chúng tôi cố gắng hết sức để giữ cho nó miễn phí. Với AnyConv, người dùng chuyển đổi hơn 150.000 tệp hàng ngày. Điều này đòi hỏi máy chủ mạnh mẽ và đắt tiền, cũng như rất nhiều tình yêu và ca cao. Hãy cho chúng tôi một chút tình yêu của bạn và một tách cacao ❤️☕️
Cảm ơn sự đóng góp của bạn! Điều này giúp chúng tôi duy trì và phát triển dự án.