Quyên góp

Trong 3 năm, AnyConv đã cung cấp dịch vụ chuyển đổi tập tin hoàn toàn miễn phí. Và chúng tôi cố gắng hết sức để giữ cho nó miễn phí. Mỗi ngày, người dùng chuyển đổi hơn 150 nghìn tệp. Điều này đòi hỏi máy chủ mạnh mẽ và đắt tiền. Bạn có thể hỗ trợ chúng tôi bằng cách quyên góp tiền điện tử vào ví của chúng tôi:

Bitcoin - 1AG3PGmbq96dgEX3qYp32kNUS7WCSgmQJQ

Ethereum - 0xA276946e544001D98C41487291F5f303dC1617d7

Dogecoin - D75J46RMzAHpjaMtpFonBnSZypAko4fn6C

Tether - 0xA276946e544001D98C41487291F5f303dC1617d7

Cảm ơn sự đóng góp của bạn! Điều này giúp chúng tôi duy trì và phát triển dự án.