Chuyển HTML sang DOC

Chuyển đổi tệp html sang định dạng doc trực tuyến miễn phí

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Làm cách nào để chuyển đổi HTML sang DOC trực tuyến?

Hướng dẫn từng bước để chuyển đổi html sang doc bằng AnyConv. Nó hoạt động trên PC (Windows, Mac, Linux) và thiết bị di động (iPhone, Android).

Tải lên tệp HTML

Kéo và thả tệp HTML của bạn vào khu vực tải lên. Kích thước tệp tối đa là 100 MB.

đổi HTML sang DOC

Nhấp vào "Chuyển đổi" để thay đổi html thành doc. Quá trình chuyển đổi thường mất vài giây.

Tải xuống tệp DOC

Bây giờ bạn có thể tải xuống tệp DOC. Liên kết tải xuống chỉ hoạt động trên thiết bị của bạn.

FAQ

 • ❓ Cách chuyển file HTML sang DOC?
  Trước tiên, bạn cần thêm tệp để chuyển đổi: kéo và thả tệp HTML của bạn hoặc nhấp vào nút "Chọn tệp". Sau đó nhấp vào nút "Chuyển đổi". Khi quá trình chuyển đổi HTML sang DOC hoàn tất, bạn có thể tải xuống tệp DOC của mình.
 • ⏱️ Mất bao lâu để chuyển đổi file HTML sang DOC?
  Chuyển đổi Tài liệu khá nhanh. Bạn có thể thay đổi HTML thành DOC trong vài giây.
 • 🛡️ Có an toàn để chuyển đổi HTML sang DOC trên AnyConv không?
  Tất nhiên! Chúng tôi xóa các tập tin tải lên ngay lập tức. Không ai có quyền truy cập vào tập tin của bạn. Chuyển đổi tập tin (bao gồm HTML sang DOC) là an toàn tuyệt đối.
 • 💻 Tôi có thể chuyển đổi HTML sang DOC trên Mac OS hoặc Linux không?
  Có, bạn có thể sử dụng AnyConv trên bất kỳ hệ điều hành nào có trình duyệt web. Trình chuyển từ HTML sang DOC của chúng tôi hoạt động trực tuyến và không yêu cầu cài đặt phần mềm.

Thông tin về định dạng HTML và DOC

🔸 Định dạng tệp HTML DOC
🔸 Họ và tên HTML - Hypertext Markup Language DOC - Microsoft Word Binary File Format
🔸 Phần mở rộng tập tin .html, .htm .doc
🔸 Loại MIME text/html application/msword
🔸 Được phát triển bởi W3C & WHATWG Microsoft
🔸 Loại định dạng Document file format document file format
🔸 Sự miêu tả HyperText Markup Language, thường được gọi dưới dạng HTML, là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn dùng để tạo ra các trang web. Cùng với CSS và JavaScript, HTML là một công nghệ nền tảng, được sử dụng bởi hầu hết các trang web để tạo các trang web mạo hấp dẫn, giao diện người dùng cho các ứng dụng web, và giao diện người dùng cho nhiều ứng dụng di động. DOC là một phần mở rộng tên tập tin cho các tài liệu xử lý văn bản, phổ biến nhất trong độc quyền Microsoft Word Định dạng File nhị phân. Trong Microsoft Word 2007 và sau đó, các định dạng tập tin nhị phân đã được thay thế như là định dạng mặc định bởi các định dạng Office Open XML, mặc dù Microsoft Word vẫn có thể tạo ra các file DOC.
🔸 Chi tiết kỹ thuật các phần tử HTML hình thành các khối xây dựng của tất cả các trang web. HTML cho phép hình ảnh và các đối tượng được nhúng và có thể được sử dụng để tạo các biểu mẫu tương tác. Nó cung cấp một phương tiện để tạo các tài liệu có cấu trúc bằng cách biểu thị ngữ nghĩa cấu trúc cho văn bản như tiêu đề, đoạn văn, danh sách, liên kết, báo giá và các mặt hàng khác. file DOC nhị phân thường chứa nhiều thông tin định dạng văn bản (cũng như kịch bản và hoàn tác thông tin) so với một số định dạng tập tin tài liệu khác như Rich Text Format và HyperText Markup Language, nhưng thường ít tương thích rộng rãi.
🔸 Chuyển đổi tập tin Chuyển file HTML Chuyển file DOC
🔸 Chương trình liên kết Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer. Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, IBM Lotus Symphony, Apple Pages, AbiWord.
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/HTML https://en.wikipedia.org/wiki/Doc_(computing)
Xếp hạng chất lượng chuyển đổi HTML sang DOC:
4.6 (1713 phiếu)
Chuyển đổi và tải xuống ít nhất một tệp để xếp hạng.