Chuyển đổi HTML

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực tải lên

Thông tin về định dạng tệp HTML

Tên HTML
Họ và tên HTML - Hypertext Markup Language
Phần mở rộng tập tin .html, .htm
Loại MIME text/html
Được phát triển bởi W3C & WHATWG
Loại định dạng Document file format
Sự miêu tả HyperText Markup Language, thường được gọi dưới dạng HTML, là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn dùng để tạo ra các trang web. Cùng với CSS và JavaScript, HTML là một công nghệ nền tảng, được sử dụng bởi hầu hết các trang web để tạo các trang web mạo hấp dẫn, giao diện người dùng cho các ứng dụng web, và giao diện người dùng cho nhiều ứng dụng di động.
Chi tiết kỹ thuật các phần tử HTML hình thành các khối xây dựng của tất cả các trang web. HTML cho phép hình ảnh và các đối tượng được nhúng và có thể được sử dụng để tạo các biểu mẫu tương tác. Nó cung cấp một phương tiện để tạo các tài liệu có cấu trúc bằng cách biểu thị ngữ nghĩa cấu trúc cho văn bản như tiêu đề, đoạn văn, danh sách, liên kết, báo giá và các mặt hàng khác.
Chương trình liên kết Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer.
Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/HTML

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi HTML tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi HTML của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Tài liệu sang HTML?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang HTML" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp HTML.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi HTML sang định dạng khác?
  Tải lên tệp HTML của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi HTML mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi HTML trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp HTML từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv HTML Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.