Chuyển đổi DOC

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Thông tin về định dạng tệp DOC

🔸 Định dạng tệp DOC
🔸 Họ và tên DOC - Microsoft Word Binary File Format
🔸 Phần mở rộng tập tin .doc
🔸 Loại MIME application/msword
🔸 Được phát triển bởi Microsoft
🔸 Loại định dạng document file format
🔸 Sự miêu tả DOC là một phần mở rộng tên tập tin cho các tài liệu xử lý văn bản, phổ biến nhất trong độc quyền Microsoft Word Định dạng File nhị phân. Trong Microsoft Word 2007 và sau đó, các định dạng tập tin nhị phân đã được thay thế như là định dạng mặc định bởi các định dạng Office Open XML, mặc dù Microsoft Word vẫn có thể tạo ra các file DOC.
🔸 Chi tiết kỹ thuật file DOC nhị phân thường chứa nhiều thông tin định dạng văn bản (cũng như kịch bản và hoàn tác thông tin) so với một số định dạng tập tin tài liệu khác như Rich Text Format và HyperText Markup Language, nhưng thường ít tương thích rộng rãi.
🔸 Chương trình liên kết Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, IBM Lotus Symphony, Apple Pages, AbiWord.
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Doc_(computing)

FAQ

  👍 Bộ chuyển đổi DOC tốt nhất là gì?
  AnyConv. Bộ chuyển đổi DOC của chúng tôi rất nhanh, miễn phí và không cần cài đặt phần mềm.
  🔺 Làm cách nào để chuyển đổi tập tin Tài liệu sang DOC?
  Chọn tập tin và tải chúng lên trang. Chọn "sang DOC" và nhấp vào "Chuyển đổi". Sau vài giây, bạn có thể tải xuống các tệp DOC.
  🔻 Làm cách nào để thay đổi DOC sang định dạng khác?
  Tải lên tệp DOC của bạn trên trang. Chọn định dạng mục tiêu và nhấp vào "Chuyển đổi". Chuyển đổi DOC mất vài giây.
  📱 Tôi có thể sử dụng chuyển đổi DOC trên iPhone hoặc iPad?
  Có, bạn có thể chuyển đổi tệp DOC từ iPhone, iPad và các thiết bị di động khác, vì AnyConv DOC Converter là một dịch vụ web đa nền tảng.