Chuyển đổi DOC

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực tải lên

Thông tin về định dạng tệp DOC

Tên DOC
Họ và tên DOC - Microsoft Word Binary File Format
Phần mở rộng tập tin .doc
Loại MIME application/msword
Được phát triển bởi Microsoft
Loại định dạng document file format
Sự miêu tả DOC is a filename extension for word processing documents, most commonly in the proprietary Microsoft Word Binary File Format. In Microsoft Word 2007 and later, the binary file format was replaced as the default format by the Office Open XML format, though Microsoft Word can still produce DOC files.
Chi tiết kỹ thuật Binary DOC files often contain more text formatting information (as well as scripts and undo information) than some other document file formats like Rich Text Format and HyperText Markup Language, but are usually less widely compatible.
Chương trình liên kết Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, IBM Lotus Symphony, Apple Pages, AbiWord.
Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Doc_(computing)