Chuyển DOC sang HTML

Chuyển đổi tệp doc sang định dạng html trực tuyến miễn phí

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Làm cách nào để chuyển đổi DOC sang HTML trực tuyến?

Hướng dẫn từng bước để chuyển đổi doc sang html bằng AnyConv. Nó hoạt động trên PC (Windows, Mac, Linux) và thiết bị di động (iPhone, Android).

Tải lên tệp DOC

Kéo và thả tệp DOC của bạn vào khu vực tải lên. Kích thước tệp tối đa là 100 MB.

đổi DOC sang HTML

Nhấp vào "Chuyển đổi" để thay đổi doc thành html. Quá trình chuyển đổi thường mất vài giây.

Tải xuống tệp HTML

Bây giờ bạn có thể tải xuống tệp HTML. Liên kết tải xuống chỉ hoạt động trên thiết bị của bạn.

FAQ

 • ❓ Cách chuyển file DOC sang HTML?
  Trước tiên, bạn cần thêm tệp để chuyển đổi: kéo và thả tệp DOC của bạn hoặc nhấp vào nút "Chọn tệp". Sau đó nhấp vào nút "Chuyển đổi". Khi quá trình chuyển đổi DOC sang HTML hoàn tất, bạn có thể tải xuống tệp HTML của mình.
 • ⏱️ Mất bao lâu để chuyển đổi file DOC sang HTML?
  Chuyển đổi Tài liệu khá nhanh. Bạn có thể thay đổi DOC thành HTML trong vài giây.
 • 🛡️ Có an toàn để chuyển đổi DOC sang HTML trên AnyConv không?
  Tất nhiên! Chúng tôi xóa các tập tin tải lên ngay lập tức. Không ai có quyền truy cập vào tập tin của bạn. Chuyển đổi tập tin (bao gồm DOC sang HTML) là an toàn tuyệt đối.
 • 💻 Tôi có thể chuyển đổi DOC sang HTML trên Mac OS hoặc Linux không?
  Có, bạn có thể sử dụng AnyConv trên bất kỳ hệ điều hành nào có trình duyệt web. Trình chuyển từ DOC sang HTML của chúng tôi hoạt động trực tuyến và không yêu cầu cài đặt phần mềm.

Thông tin về định dạng DOC và HTML

🔸 Định dạng tệp DOC HTML
🔸 Họ và tên DOC - Microsoft Word Binary File Format HTML - Hypertext Markup Language
🔸 Phần mở rộng tập tin .doc .html, .htm
🔸 Loại MIME application/msword text/html
🔸 Được phát triển bởi Microsoft W3C & WHATWG
🔸 Loại định dạng document file format Document file format
🔸 Sự miêu tả DOC là một phần mở rộng tên tập tin cho các tài liệu xử lý văn bản, phổ biến nhất trong độc quyền Microsoft Word Định dạng File nhị phân. Trong Microsoft Word 2007 và sau đó, các định dạng tập tin nhị phân đã được thay thế như là định dạng mặc định bởi các định dạng Office Open XML, mặc dù Microsoft Word vẫn có thể tạo ra các file DOC. HyperText Markup Language, thường được gọi dưới dạng HTML, là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn dùng để tạo ra các trang web. Cùng với CSS và JavaScript, HTML là một công nghệ nền tảng, được sử dụng bởi hầu hết các trang web để tạo các trang web mạo hấp dẫn, giao diện người dùng cho các ứng dụng web, và giao diện người dùng cho nhiều ứng dụng di động.
🔸 Chi tiết kỹ thuật file DOC nhị phân thường chứa nhiều thông tin định dạng văn bản (cũng như kịch bản và hoàn tác thông tin) so với một số định dạng tập tin tài liệu khác như Rich Text Format và HyperText Markup Language, nhưng thường ít tương thích rộng rãi. các phần tử HTML hình thành các khối xây dựng của tất cả các trang web. HTML cho phép hình ảnh và các đối tượng được nhúng và có thể được sử dụng để tạo các biểu mẫu tương tác. Nó cung cấp một phương tiện để tạo các tài liệu có cấu trúc bằng cách biểu thị ngữ nghĩa cấu trúc cho văn bản như tiêu đề, đoạn văn, danh sách, liên kết, báo giá và các mặt hàng khác.
🔸 Chuyển đổi tập tin Chuyển file DOC Chuyển file HTML
🔸 Chương trình liên kết Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, IBM Lotus Symphony, Apple Pages, AbiWord. Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer.
🔸 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Doc_(computing) https://en.wikipedia.org/wiki/HTML
Xếp hạng chất lượng chuyển đổi DOC sang HTML:
4.5 (1051 phiếu)
Chuyển đổi và tải xuống ít nhất một tệp để xếp hạng.