แปลงไฟล์ HTML

เลือกไฟล์สำหรับการแปลงหรือลากแล้ววางลงในพื้นที่อัพโหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ HTML

ชื่อ HTML
ชื่อเต็ม HTML - Hypertext Markup Language
ไฟล์นามสกุล .html, .htm
ประเภท MIME text/html
พัฒนาโดย W3C & WHATWG
ประเภท
ลักษณะ
รายละเอียดทางเทคนิค
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer.
วิกิพีเดีย https://en.wikipedia.org/wiki/HTML