Công cụ chuyển đổi Excel sang CSV

Chuyển đổi tệp Excel sang định dạng CSV trực tuyến miễn phí

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Làm thế nào để chuyển đổi Excel sang CSV trực tuyến?

Hướng dẫn từng bước để chuyển đổi tệp Excel sang định dạng CSV

Tải lên tệp Excel

Các tệp có phần mở rộng xls, xlsx, xlsm và các tệp khác được hỗ trợ. Kích thước tệp được giới hạn ở 100 MB.

Excel sang CSV

Nhấp vào nút "Chuyển đổi" để bắt đầu chuyển đổi. Nó thường mất một vài giây.

Tải xuống tệp CSV

Bây giờ bạn có thể tải xuống tệp CSV. Liên kết tải xuống chỉ hoạt động trên thiết bị của bạn.