Công cụ chuyển đổi Ảnh sang STL

Chuyển đổi tệp Ảnh sang định dạng STL trực tuyến miễn phí

Chọn tệp hoặc kéo và thả chúng vào đây.
Chỉ bạn mới có quyền truy cập vào các tập tin của bạn.
Tất cả các tập tin sẽ bị xóa sau một giờ.

Làm thế nào để chuyển đổi Ảnh sang STL trực tuyến?

Hướng dẫn từng bước để chuyển đổi tệp Ảnh sang định dạng STL

Tải lên tệp Ảnh

Các tệp có phần mở rộng bmp, gif, heic, ico, jfif, jpeg, jpg, png, psd, raw, svg, tiff và các tệp khác được hỗ trợ. Kích thước tệp được giới hạn ở 100 MB.

Ảnh sang STL

Nhấp vào nút "Chuyển đổi" để bắt đầu chuyển đổi. Nó thường mất một vài giây.

Tải xuống tệp STL

Bây giờ bạn có thể tải xuống tệp STL. Liên kết tải xuống chỉ hoạt động trên thiết bị của bạn.