Chuyển đổi VIDEO sang MP3

Công cụ chuyển đổi tệp Video sang mp3. Làm việc trực tuyến trên Windows, Mac, Iphone hoặc Android.

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc kéo và thả chúng vào khu vực tải lên.
Các tệp của bạn được bảo vệ an toàn và chỉ có sẵn cho bạn.
Tất cả các tệp sẽ tự động bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi sau 1 giờ.

Làm cách nào để chuyển đổi VIDEO sang MP3 trực tuyến?

Hướng dẫn từng bước để chuyển đổi tệp Video sang mp3

Tải lên tệp VIDEO

Nhấp vào "Chọn tệp" và chọn tệp Video trên máy tính của bạn. Các tệp có phần mở rộng avi, mp4, mov, mpeg, mkv, webm, flv, hevc, wmv và các tệp khác được hỗ trợ. Kích thước tệp được giới hạn ở 100 MB.

Chuyển đổi VIDEO sang MP3

Nhấp vào nút "Chuyển đổi" để bắt đầu chuyển đổi.

Tải xuống tệp MP3 của bạn

Hãy để tập tin chuyển đổi và bạn có thể tải xuống tệp MP3 của mình ngay sau đó