Chuyển đổi DFONT

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực tải lên

Thông tin về định dạng tệp DFONT

Tên DFONT
Họ và tên Mac dfont
Phần mở rộng tập tin .dfont
Loại MIME
Được phát triển bởi Unknown
Loại định dạng Font formats
Sự miêu tả Điều này đã được tạo ra cho hệ điều hành Mac OS X. Không giống như các phiên bản cũ môi trường hoạt động, các font chữ được lưu trữ trong các chủ đề của một tập tin dữ liệu thay vì trong đề tài nguyên. Nó được sử dụng như một container cho các phông chữ TrueType từ năm 2009 sau khi phát hành Mac OS X 10.6, và đang dần thay thế bộ sưu tập TrueType.
Chi tiết kỹ thuật
Chương trình liên kết Web browsers
Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Datafork_TrueType
Chuyển đổi từ DFONT
Chuyển đổi sang DFONT