Chuyển đổi MOBI

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực tải lên

Thông tin về định dạng tệp MOBI

Tên MOBI
Họ và tên MOBI - Mobipocket
Phần mở rộng tập tin .mobi, .prc
Loại MIME application/x-mobipocket-ebook
Được phát triển bởi Mobipocket SA
Loại định dạng Ebook file format
Sự miêu tả Mobipocket SA là một công ty của Pháp kết hợp tháng 3 năm 2000 đã tạo ra định dạng file e-book .mobi và sản xuất phần mềm Mobipocket Reader cho điện thoại di động, trợ lý kỹ thuật số cá nhân (PDA) và hệ điều hành máy tính để bàn.
Chi tiết kỹ thuật Các định dạng e-book Mobipocket được dựa trên mở eBook tiêu chuẩn sử dụng XHTML và có thể bao gồm JavaScript và khung. Nó cũng hỗ trợ các truy vấn SQL có nguồn gốc được sử dụng với cơ sở dữ liệu nhúng. định dạng AZW Amazon Kindle là về cơ bản chỉ là định dạng Mobipocket với một chương trình số serial hơi khác nhau, và các ấn phẩm .prc có thể được đọc trực tiếp trên Kindle. Các định dạng Kindle AZW cũng thiếu một số tính năng Mobipocket như JavaScript.
Chương trình liên kết Mobipocket Reader
Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Mobipocket