Chuyển đổi TAR

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực tải lên

Chuyển đổi từ TAR

Chuyển đổi sang TAR

Thông tin về định dạng tệp TAR

Tên TAR
Họ và tên TAR - Tape Archive
Phần mở rộng tập tin .tar
Loại MIME application/x-tar
Được phát triển bởi Jean-loup Gailly
Loại định dạng File archiver
Sự miêu tả In computing, tar is a computer software utility for collecting many files into one archive file, often referred to as a tarball, for distribution or backup purposes. The archive data sets created by tar contain various file system parameters, such as time stamps, ownership, file access permissions, and directory organization.
Chi tiết kỹ thuật A tar archive file contains uncompressed byte streams of the files which it contains. To achieve archive compression, a variety of compression programs are available, such as gzip, bzip2, xz, lzip, lzma, or compress, which compress the entire tar archive.
Chương trình liên kết TAR
Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Tar_(computing)