Chuyển đổi RAR

Chọn tệp để chuyển đổi hoặc chỉ cần kéo và thả chúng vào khu vực tải lên

Chuyển đổi từ RAR

Chuyển đổi sang RAR

Thông tin về định dạng tệp RAR

Tên RAR
Họ và tên RAR - RAR Archive
Phần mở rộng tập tin .rar, .rev, .r00, .r01
Loại MIME application/x-rar-compressed
Được phát triển bởi Eugene Roshal
Loại định dạng archive format
Sự miêu tả RAR is a proprietary archive file format that supports data compression, error recovery and file spanning. It was developed by a Russian software engineer, Eugene Roshal and the RAR software is licensed by win.rar GmbH.
Chi tiết kỹ thuật The filename extensions used by RAR are .rar for the data volume set and .rev for the recovery volume set. Previous versions of RAR split large archives into several smaller files, creating a "multi-volume archive".
Chương trình liên kết WinRAR, 7-Zip, PeaZip, Unarchiver
Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/RAR_(file_format)